Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel Inför redovisning av årsstatistik 2019  

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Periodika- Årskörning

Årskörning Årskiften i Periodika Rutinen Årskörning ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt lägga upp ny årsvis information för posterna i periodikamodulen samt automatiskt generera...

Periodika- Förseningspåminelser

Förseningspåminnelse Om förväntade tidskriftsnummer inte levereras enligt utgivningsplanen har du möjlighet att skicka förseningspåminnelser till leverantören. Det skickas inga...

Periodika- Ankomstregistrering

Ankomstregistrering Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720p) samt i "Bioläge".   Ange i listrutan ...

Periodika- Prenumeration

(Periodika är en tilläggsmodul i BOOK-IT) Prenumeration Sökning Registrering av titeluppgifter Utgivningsregler Prenumeration En förutsättning för att kunna lägga beställningar...

Restriktioner

Attribut Attribut ( Restriktioner  och Tillägg) innebär att du, i en roll, kan lägga begränsningar för vissa menyalternativ, vilket i sin tur innebär att den användare som du knyter...

Arena-inställningar i BOOK-IT

Under detta avsnitt finns en sammanställning med länkar till de fönster i BOOK-IT där inställningar kan göras för bibliotekets Arena.  Se Arena-hjälpen för fullständig hjälp för...

WeLib

WeLib Här finns information om vilka inställnngar som görs i BOOK-IT för WeLib.

Release notes

Release notes Här hittar du release notes för version 10.0. Release notes

Offline- Inläsning

Offline Läs mer om hur BOOK-IT Offline fungerar. Inläsning Detta fönster ger dig möjlighet att överföra offlinetransaktioner från PC:n till bookit-servern. Gör så här för att komma dit:...

Statistik

Statistik Visa statistik Visa resultat Överför statistik till kalkylark Skriv ut statistik Visa statistik För att visa statistik måste du först ange vilken typ av statistik...

 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna hjälper dig att komma igång med vissa funktioner i BOOK-IT. Vi har gjort en allmän beskrivning av respektive funktion och anger vilka inställningar som behövs i diverse olika fönster. Därmed får du hjälpen samlad på en sida. Välj önskad funktion i menyn till vänster.

 

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices