Adresskort

Utskrift av adresskort

Denna funktion används för att skriva ut adresskort till talböcker.

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Adresskort
3. Kontrollera att kryssrutan Blindskrift är markerad
4. Läs in talböckernas etiketter i fältet Etikettnr
5. Klicka på Skriv ut

Knappen Adressetikett kan användas om det finns en specificerad layout för adressetiketter i grunddatafönstret Adressetiketter, och om motsvarande inställningar är gjorda i grunddatafönstret Etikettinställningar, där bland annat etikettskrivare för Adressetiketter måste vara definierad.