Tillbaka till Grunddata


Övertidsavgift, nivåer


Lägga till grundregel för övertidsavgift, nivåer
Lägga till övertidsavgift, nivåer
Ändra övertidsavgift, nivåer
Ta bort övertidsavgift, nivåer

Detta grunddatafönster har tillkommit tack vare att Danmarks bibliotekslag kräver att maximala övertidsavgifter ska kunna graderas. Det finns ingen motsvarighet för detta i Sverige. 
Det måste dock finnas minst en nivå angiven för att du ska kunna ange regler i cirkulationsparametern Max övertidsavgift per tillfälle, och för att omsättning och återlämning av försenade medier ska fungera.

Här kan du ange om den maximala övertidsavgiften per tillfälle ska delas in i olika nivåer. Till exempel kan du vilja att material som återlämnas för sent, men högst sju dagar efter förfallodatum, maximalt ska kosta 100 kronor. Om materialet återlämnas 14 dagar efter förfallodatum ska den maximala övertidsavgiften bli 200 kronor och så vidare.

Lägga till grundregel för övertidsavgift, nivåer

Gör så här för att lägga en grundregel som innebär att du inte vill gradera den maximala övertidsavgiften per tillfälle:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Övertidsavgift, nivåer
3. Klicka på Lägg till.
4. Ge den så kallade nivån ett namn, till exempel Nivå 1.
5. Ange från vilken dag den ska gälla, det vill säga dag 0.
6. Ange till vilken dag den ska gälla, till exempel dag 99999.
7. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Denna inställning rekommenderas för att systemet ska klara av lånetider i timmar och för att undvika problem med inläsning av offlinetransaktioner.

Lägga till övertidsavgift, nivåer

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Övertidsavgift, nivåer
3. Klicka på Lägg till.
4. Ge den så kallade nivån ett namn, till exempel Nivå 1.
5. Ange från vilken dag den ska gälla, det vill säga dag 0.
6. Ange till vilken dag den ska gälla, till exempel dag 7.
7. Klicka på OK.
8. Klicka på Lägg till.
9. Ge den så kallade nivån ett namn, till exempel Nivå 2.
10. Ange 7 i fältet Från dag. Samma siffra som du angav i fältet Till dag i den tidigare nivån måste alltså upprepas, eftersom det inte är till och med-datum.
11. Ange till exempel 14 i fältet Till dag.
12. Upprepa detta förfarande tills du lagt in det antal nivåer du önskar. Tänk på att den sista nivån måste kunna gälla för medier som kan vara mycket försenade. Lägg därför in ett mycket högt värde i fältet Till dag, till exempel 99999.
13. Klicka på Spara eller OK

Ändra övertidsavgift, nivåer

Gör så här för att ändra uppgifter om övertidsavgift, nivåer:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Övertidsavgift, nivåer...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera aktuellt fält
5. Klicka på Ändra...
6. Utför din ändring
7. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort övertidsavgift, nivåer

Gör så här för att ta bort uppgift om övertidsavgift, nivåer:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Övertidsavgift, nivåer...
3. Markera den nivå som ska tas bort
4. Klicka på Ta bort

Klicka på Spara eller OK.

Tillbaka till Grunddata