Funktionsbeskrivning: Import Libris fjärrlån

Övergripande beskrivning

När ett fjärrlån registreras i Libris fjärrlån skickas information till BOOK-IT. Det skapas en komplett beställningspost med uppgift om bland annat låntagare, fjärrlånebibliotek och beställarens användarnamn när importen verkställs i BOOK-IT via menyvalet Import i fjärrlånemenyn. Klicka på knappen Importera för att de fjärrlånebeställningar du gjort i Libris skall läggas in som beställningsposter. Datuminställningen i fälten Från datum och Till datum är dagens datum och ändras vid behov.Det finns också ett automatiserat jobb för importen av fjärrlåneposter, se Verktyg | Automatiserade jobb. Inställningen för jobbet är att det körs med fem minuters intervall.

Fjärrlånebeställningen får status inlagd.

Observera att när du beställer i Libris fjärrlåneformulär så är följande fält obligatoriska för att posten skall kunna importeras:

1. Låntagare: ange exakt lånekortsnummer  i fältet Lånekortsnummer!

2. Handläggare: ange ditt användarnamn i BOOK-IT, gemener/versaler ska vara helt identiskt med inloggning i BOOK-IT. Observera att användarnamnet inte får vara längre än 8 tecken.

Varje beställning får ett beställningsnummer (skrivs också ut på kvittensen från Libris). I fjärrlånefönstrets sökflik finns ett fält som heter Extern beskrivning. Här kan du söka på det beställningsnummer som skapats i Libris.

Utmärkande för alla fjärrlånebeställningar som importerats från Libris fjärrlån är följande:

Fälten Leverans till samt Hämtställe blir den enhet som den aktuella användaren är knuten till. I fältet Kommentarfinns en notering om att posten importerats från Libris, med datum- och tidsangivelse samt beställarens användarnamn. I status-fliken visas två nya fält under Extern referens: Externt id samt Extern beskrivning.

Påverkan på befintliga rutiner

För bibliotek som använder sig av Libris fjärrlån förenklas fjärrlånearbetet väsentligt.

Förberedelser

Grunddata – Allmänt - Bibliotek, fjärrlån säkerställs att varje långivande bibliotek har en angiven "bibliotekskod" och den skall exakt motsvara den sigel man lägger in vid själva registreringen i LIBRIS.

Administration - Grunddata - Allmänt - Organisationsstrukturer anges bibliotekets egen sigel på kontoorganisations-/enhetsnivå i fältet Sigel.

Administration - Grunddata - Allmänt - Organisationsstrukturer måste en  Libris API-nyckel anges för att kunna importera Libris fjärrlånposter i ett nytt format. Detta gäller från och med version 9.1.17. Observera att denna kan anges på konto-organisationsnivå, men måste ärvas till aktuella enheter genom att bocka i rutan Ärver från.... Nyckeln finner du inloggad i Libris Fjärrlån under menyvalet Inställningar, allra längst ner på sidan. OBS! det är väldigt liten text. 

Port 80 på webb-servern måste vara öppen mot Internet.

I systemparametern WEB_URL  anges namnet på webb-servern, enligt formen: <namnet på servern.domän.domänland>.

Systemparametern LIBRIS_IMPORT ska för övrigt inte ändras och ser ut enligt nedan:

http://iller.libris.kb.se/librisfjarrlan/api/illrequests/sigel/outgoing?start_date=2016-04-15&end_date=2016-04-29.

Tips och goda råd

Om den post man importerar från Libris har titelinformation på annan plats än i det ordinarie fält 245 så går det tyvärr inte att få in posten via importfunktionen. Problemet kan förekomma i anslutning till särskilt formulär för artikelbeställning.

Läs gärna mer om import (och importfel) under Fjärrlån.