2. Visa

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Årsstatistik
3. Välj eventuell Enhetsgrupp
4. Klicka på Utför

Det är alltid den senaste årsstatistikkörningen inom kontoorganisationen/enhetsgruppen som visas.

Om du nu klickar på knappen Kalkylark så får du möjlighet att namnge det och välja var du vill spara dokumentet varefter resultatet öppnas i ett Excelark. Stäng