Gallra 

Fönstret Gallra används för att permanent ta bort exemplar från systemet. Exemplar som är utlånade går att gallra om kryssrutan Gallra hårt  är markerad.

När du har gallrat ett exemplar makuleras det och försvinner ur såväl den publika katalogen som ur Expertsök.

När du gallrar det sista exemplaret på kontoorganisationen får du en fråga om du verkligen vill gallra det. När du gallrar det absolut sista exemplaret av en titel i hela systemet, får du frågan om du också vill ta bort katalogposten ur systemet. Beroende på hur du vill göra svarar du ja eller nej på den frågan. 

Lääs om automatisk gallring av katalogposter/bestånd i BURK och Libris i funktionsbeskrivningen Katalogimporter.


Gör så här för att gallra:

 

1. Välj om du ska gallra "vanligt" eller hårt.

2. Läs in etikettnumret på exemplaret som du ska gallra.

3. Ska du gallra flera exemplar på samma gång läser du in alla aktuella etikettnummer. Du ser etikettnummer och huvuduppslag på de exemplar som lästs in i multilistan nedanför.

Gallringen sker omedelbart vid inläsningen av exemplarnumret, redan innan du klickat på Stäng.

Du kan också gallra ett exemplar  genom att klicka på knappen Gallra i Exemplarinformationen. Även här kan du välja att gallra hårt (dvs utlånade exemplar) och här sker gallringen också omedelbart efter att du svarat ja på kontrollfrågor från systemet.

Eventuella skulder som är kopplade till exemplaret ligger kvar i låntagarinformationen trots gallringen.

Om du ångrar en gallring måste du lokalisera exemplaret på nytt.