Fjärrlån

Statistik


Gör så här för att komma till Fjärrlån, statistik:

1. Välj Fjärrlån i huvudmenyn
2. Välj Statistik

Du har möjlighet att ta fram statistik för bibliotekets fjärrlån. I presentationen av statistiken kan du själv välja mellan perioderna år, månad eller dag och finfördela statistiken ytterligare genom att komplettera med variabler i olika filter.

I grupprutan Filter 1 kan du välja ett av de två valen Leverans till eller Hämtställe.

Leverans till innebär att du kan göra begränsningar till huvudbibliotek eller en viss filial som böckerna har levererats till.

Hämtställe innebär att du kan göra begränsningar till huvudbibliotek eller en viss filial som böckerna har utlånats på.

I grupprutan Filter 2 kan du göra ett av de fyra valen Hylla, Objektkod, Leverantör och Bibliotekstyp.

Hylla ger dig möjlighet att begränsa statistiken med hjälp av hyllsignatur. Här måste du använda både versaler och gemener. Du kan också trunkera och använda siffror, ex. V* eller u*. Lägg märke till att u* inte ger dig statistik på samtliga barnböcker eftersom statistiken bygger på hyllsignatur. Önskar du statistik på samtliga hyllsignaturer lämnar du fältet tomt.

Objektkod ger dig möjlighet att begränsa statistikuttaget till objektkod, vilket innebär att du kan ta fram uppgifter för t ex fjärrlånade talböcker.

Leverantör ger dig möjlighet att göra begränsning på bibliotek. Det innebär att du kan ta fram statistik på det antal böcker du fjärrlånat från ett visst bibliotek.

Bibliotekstyp kan du använda om du har definierat olika bibliotekstyper i grunddatafönstret Allmänt | Bibliotekstyper, samt valt bibliotekstyp för respektive fjärrlånebibliotek i grunddatafönstret Allmänt |Bibliotek, fjärrlånFör att enklare kunna svara på fråga 16 i Årsstatistiken kan du  lägga in variablerna Svenska respektive Utländska bibliotek i fönstret Bibliotekstyper, och ange per fjärrlånebibliotek vilken typ det gäller.

Gör så här för att ta fram statistikuppgifter för fjärrlån:

I fönstret Fjärrlån - Statistik skriver du in mellan vilka datum du önskar statistikuppgifterna. Även om du väljer perioderna år eller månad måste du skriva in ÅÅÅÅMMDD i fälten för datum. Vill du ha endast ta fram uppgifter för en speciell dag skriver du in samma datum i båda fälten.

Välj den periodicitet som du vill att statistiken skall presenteras för genom att välja Period i listrutan med hjälp av pilen.

Lägg om du så önskar till Filter 1 och Filter 2 för att begränsa presentationen. Du kan välja en variabel i varje filter.
Klicka på Sök.

Presentationen av statistiken beror till viss del på dina filterinställningar. Det du alltid ser är kolumnerna för tidsperiod, beställning uppdelat på vanliga fjärrlån och kopior, ankomstregistrering uppdelat på vanliga fjärrlån, ej hemlån och kopior samt avbeställning. Klicka på Kalkylark om du önskar få resultatet i ett Excelark.

Statistik för utlån, återlämningar och omsättningar vad gäller fjärrlån redovisas inte här, utan i BOOK-ITs ordinarie statistikrutin. Statistikprofiler där variabeln cirkulationskategori ingår visar statistik för cirkulationskategorierna Fjärrlån och Fjärrlån, ej hemlån.

Välj knappen Rensa eller klicka på F7 om du vill fortsätta att arbeta med nya statistikprofiler.