Tillbaka till Grunddata

Placeringar

Lägga till placeringar
Ändra uppgifter om placeringar
Ta bort placeringar

I detta grunddatafönster presenteras de placeringar som finns upplagda i systemet. Placeringarna är gemensamma för alla kontoorganisationer i systemet.

Varje avdelning i systemet måste ha tillgång till minst en placering. Det är nödvändigt för att kunna lokalisera exemplar, oavsett om det görs via ordinarie lokaliseringsrutin, eller via någon av förvärvsmodulerna Inköp och Periodika (tilläggsmoduler).

Här kan du skapa och förändra uppgifter om de placeringar som behövs vid ditt/dina bibliotek.


Lägga till placeringar

Gör så här för att lägga till placering:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Placeringar...
3. Klicka på Lägg till...

4. Ange en kod för placeringen med maximalt tre tecken. Du kan både använda siffror och bokstäver. Exempel: 01, dec, h14.  I ett system med mer än en kontoorganisation kan det vara praktiskt att arbeta med en gruppering av koderna för de olika organisationerna. Exempel: f01, f02, f03och så vidare för folkbiblioteket, vars inledande tecken i enhets-/avdelningskoderna är f; s01, s02, s03, och så vidare för sjukhusbiblioteket, vars inledande tecken i enhets-/avdelningskoderna är s. För att se vilka koder som inte är upptagna kan du sortera om innehållet i fönstret på Kod.

5. Ange ett namn i klartext för placeringen. Uppgiften är obligatorisk och används av systemet i en mängd olika sammanhang, till exempel i beståndsredovisningen i Expertsök och Arena/BOOK-IT PUB. Tänk på att inte använda för långa namn, eftersom det är risk för att inte hela namnet syns i presentationen i klienten. Placeringsnamn som är längre än 19 tecken visas inte i utskrifter som Plocklappar och -listor.

6. Välj inställning för Visa externt. Om kryssrutan är markerad innebär det att exemplar med den aktuella placeringen redovisas i Arena och BOOK-IT PUB. Om du avmarkerar kryssrutan "gömmer" du material av detta slag för de publika användarna. Omindexering krävs av aktuella titlar för att ändringen ska slå igenom (se Mängd katalogposter).

7. Klicka på Spara eller OK.

Observera! För att du ska kunna lokalisera till din nya placering måste du knyta den till de avdelningar för vilka den ska användas. Se Hantering av placering för avdelningar.

Ändra uppgifter om placeringar

Gör så här för att ändra uppgifter om placering:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Placeringar...
3. Markera den aktuella placeringen
4. Klicka på Ändra...
5. Utför din ändring. Ändring av själva koden medför att den blir sökbar först nästa dag.
6. Klicka på Spara eller OK.

 

Ta bort placeringar

Gör så här för att ta bort placering:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Placeringar...
3. Markera den aktuella placeringen
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK

Bara placeringar som saknar kopplingar till exemplar eller avdelningar (se Hantering av placering för avdelningar) kan tas bort.

Tillbaka till Grunddata