Menystruktur

I detta fönster kan du lägga till egna kortkommandon samt ändra ordning på menyalternativen i personalklienten.

I fönstret visas även övrig information om menyalternativen, t ex menyordning och tillgängliga restriktioner, men det går inte att ändra i dessa fält i detta fönster.

Lägg till ett eget kortkommando
Flytta menyalternativ
T
ips

Lägg till ett eget kortkommando

Gör så här för att lägga till ett eget kortkommando:

Välj Verktyg i huvudmenyn
Välj Menystruktur...

Kontrollera först att kortkommandot inte redan används, eller att det tillhör Windows standardkortkommandon.

Markera det menyalternativ som du vill skapa kortkommando för, t ex Hjälp, genom att klicka på +. Markera därefter menyalternativet Innehåll.

Ställ markören i inmatningsfältet fältet Kortkommando.

Tryck ner de tangenter du vill ska skapa kortkommandot, t ex Ctrl + G, på samma gång. Resultatet presenteras i inmatningsfältet.

Klicka på Uppdatera och därefter på Spara eller OK för att spara och stänga fönstret.

Flytta menyalternativ

Gör så här för att flytta menyalternativ:

Välj Verktyg i huvudmenyn
Välj Menystruktur...

Markera det menyalternativ som du vill flytta.

Flytta menyalternativet med hjälp av pilarna till höger

Klicka på Spara eller OK för att spara och stänga fönstret.

Ett alternativt sätt arbeta med att lägga till/byta/ta bort ikoner och flytta menyalternativ är:

Markera huvudmenyalternativet.

Klicka på Expandera.

Markera menyalternativet
.
Välj  Flytta upp/Flytta ner.

Klicka på Spara eller OK för att spara och stänga fönstret.

Tips!

Du kan inte flytta menyalternativ mellan olika huvudmenyer.


Tänk på att de ändringar du gör slår igenom för alla användare i systemet.