Tillbaka till Grunddata

Objektkodsgrupper

Observera att grunddatafönstret Objektkodsgrupper inte finns i en BOOK-IT-databas med MARC21 som lagringsformat.

Förslag på ändring av medlevererade objektkodsgruppering
Lägga till objektkodsgrupper
Ändra uppgifter om objektkodsgrupper
Ta bort objektkodsgrupper

I detta grunddatafönster presenteras de objektkodsgrupper som finns upplagda i systemet. 

Objektkodsgrupperna används endast internt för statistikredovisning i systemet,  för att förenkla statistikhanteringen, och då främst årsstatistiken.
I enkäten för den årliga redovisningen av biblioteksstatistik efterfrågas sammanställning för olika typer av media. I fönstret Objektkodsgrupper kan du fritt döpa om grupperna och ändra grupperingarna så att de stämmer överens med det som efterfrågas.

Observera att du alltid bör kontrollera att grupperingen av objektkoder överensstämmer med frågeformulärets definitioner av vilka typer av media som ska redovisas innan du genererar föregående års statistik i fönstret Årsstatistik.

Vissa objektkoder är lite besvärliga att gruppera; om du är osäker kan du söka i Expertsök på till exempel LC/ob och o/ob för att kunna fatta beslut om vilken objektkodsgrupp som passar bäst för just den objektkoden. Objektkoden LC används bland annat för Daisy talböcker med ljud och text.

Systemet har en standaruppsättning objektkodsgrupper som redan kopplats till objektkoder. Grupprutan Inte kopplade objektkoder kan innehålla objektkoder som inte ingår i standarduppsättning och dessa måste införas antingen i en befintlig eller i en ny grupp. Om du lägger till en ny objektkodsgrupp kan du behöva  "frigöra" objektkoder från sina respektive grupper.

Objektkodsgruppernas grundgruppering ska förslagsvis se ut såhär:

Bild:  K*, E, F
Böcker, tidningar och tidskrifter: A, AB
E-böcker, E-musik: L, LR
Film, TV, Radio: G, GA, GB, Gb, GC, GD, GE, GF, GG, GL
Interaktiva medier:  IM, IN, IO, LO
Ljudböcker, cd-böcker: I, ID, IE, IF, IG, IH, II, IK, IL, IP, IR, IS, IT, IV, IY
Manuskript:  B, C, D
Micrografiska dokument: H
Musik: J, JR, JS, JT, JU
Talböcker: IA, IB, IC, IX, IZ, LC
Övrigt: O + eventuella övriga objektkoder

Lägga till objektkodsgrupper

Gör så här för att lägga till en objektkodsgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Statistik | Objektkoder...
3. Klicka på Lägg till...
4. Ange ett namn för den aktuella gruppen
5. Ange vid behov en beskrivning
6. Klicka på OK
7. Välj lediga objektkoder i grupprutan Ej kopplade objektkoder med hjälp av pilarna << eller frigör först objektkoder från befintliga grupper med hjälp av pilarna >>
8. Klicka på Spara eller OK


Ändra uppgifter om objektkodsgrupper

Gör så här för att ändra uppgifter om en objektkodsgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Statistik | Objektkoder...
3. Markera aktuell grupp
4. Klicka på Ändra...
5. Ändra namn eller beskrivning
6. Klicka på OK
7. Om du vill ändra innehållet i markerad grupp så väljer du bort koder från grupprutan Objektkod med pilarna >> och lägger till en ny från grupprutan Ej kopplade objektkoder med hjälp av pilarna <<
8. Klicka på Spara eller OK


Ta bort objektkodsgrupper

Gör så här för att ta bort en objektkodsgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Statistik | Objektkoder...
3. Markera aktuell grupp
4. Markera objektkoderna en i taget i grupprutan Objektkod och välj bort dem med pilarna >>
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK

Tänk på att objektkodsgrupperna är gemensamma för alla konto-organisationerna.

Tillbaka till Grunddata