Back

Loggfiler

Loggfiler (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Ann, 12/6/19 2:30 PM
Average (0 Votes)
Generating preview will take a few minutes.
Comments
No comments yet. Be the first.

Version 1.0

Last Updated by Ann
12/6/19 2:30 PM
Status: Approved
Download (73k) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 2 Years Ago 73k

 

Ändra lösenord

Du har möjlighet att ändra ditt lösenord för inloggning i BOOK-IT. Gör så här:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Ändra lösenord
3. Skriv in ditt nuvarande lösenord i fältet Lösenord
4. Skriv in ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord. Lösenordet ska bestå av minst sex tecken varav minst en siffra enligt grundinställningen i BOOK-IT i systemparametern VALID_PASSWORD_CHAR.
5. Bekräfta ditt nya lösenord genom att skriva in det även i fältet Bekräfta.
6. Klicka på Uppdatera och därefter på Stäng.