Back

axiellogga.png

axiellogga.png (Version 1.0)

Thumbnail Uploaded by Support Administrator, 1/14/20 7:47 AM
Average (0 Votes)
Comments
No comments yet. Be the first.

Version 1.0

Last Updated by Support Administrator
1/14/20 7:47 AM
Status: Approved
Download (6k) Get URL.
Version History
Version Date Size  
1.0 2 Years Ago 6k

 

Ändra lösenord

Du har möjlighet att ändra ditt lösenord för inloggning i BOOK-IT. Gör så här:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Ändra lösenord
3. Skriv in ditt nuvarande lösenord i fältet Lösenord
4. Skriv in ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord. Lösenordet ska bestå av minst sex tecken varav minst en siffra enligt grundinställningen i BOOK-IT i systemparametern VALID_PASSWORD_CHAR.
5. Bekräfta ditt nya lösenord genom att skriva in det även i fältet Bekräfta.
6. Klicka på Uppdatera och därefter på Stäng.