Back

Mängd låntagare

Mängd Låntagare

Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i låntagarinformationen (se Behörighet).

Fönstret består av tre flikar:

1. Sökning
2. Träfflista
3. Ej uppdaterade


Sökning


Gör så här för att söka en mängd låntagare.

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Mängd Låntagare

Fliken Sökning består av ett antal listrutor, och ett antal skrivbara fält. I den nedre högra delen av fliken presenteras antalet träffar.

För att söka ut en mängd låntagare börjar du med att ange vad du vill söka ut med hjälp av listrutorna eller fälten. Om någon av listrutorna inte innehåller några alternativ beror det på att biblioteket inte använder sig av alternativet ifråga.

I panelen Låntagare kan du välja att söka på Låntagarorganisation, Låntagarkategori, Låntagargrupp, Enhet/skola, Klass, Extra 1 och Extra 2 ,Åldersgrupp samt, om modulen för hantering av samtycke till behandling av personuppgifter är aktiverad: Samtycke saknas/Har gett samtycke.

Panelen E-post /SMS ger dig möjlighet att söka på E-postadress och E-posttyp, dvs låntagare med aktiv e-postadress eller låntagare som saknar aktiv e-postadress (det senare alternativet söker fram dels låntagare som inte har någon angiven e-postadress, dels låntagare som har en icke aktiverad e-postadress). Om du söker låntagare med aktiv e-postadress så kan du skicka e-brev från träfflistans låntagare.

Du kan söka på en exakt e-postadress, till exempel n.n.@gmail.com, men du kan även trunkera din sökning, till exempel *gmail.com eller n.n.*. Det går dessutom att vänster- och högertrunkera samtidigt, vilket rekommenderas om ni brukar skriva in två olika e-postadresser i samma fält (nn@gmail.com;nn@hotmail.com).

I listrutan för SMS kan du söka låntagare med sms-aktiverade telefonnummer, alternativt låntagare som inte har aktivt sms. Från träfflistan erbjuds möjlighet att skicka sms om sökning gjorts på det första alternativet. Se Utskick längre ner under träfflista. 


I panelen Adress kan du söka låntagare med ett visst postnummer (med eller utan mellanslag), riktnummer eller en viss ort i sin låntagarinformation. Du kan trunkera din sökning i dessa fält med tecknet *.

Panelen Krav använder du för att söka på låntagare som fått ett visst kravsteg, och där kraven inte gått vidare till nästa kravsteg. Du kan även kombinera detta med att ange datum för när detta skedde. Om du vill ange datum måste du först ange vilket kravsteg det gäller. Här har du möjlighet att söka på Restkravlista för definierade kravdatum. Utskrifter av Restkravlista under Nya utskrifter ger alltid en ackumulerad lista.

I panelen Intervall kan du söka på låntagare med ett visst födelsedatum, på datum för när låntagarinformationen skapades, på låntagarkontots giltighetstid, en viss skuldstorlek (på den egna konto-organisationen) samt Skulddatum.

Om du anger födelsedatum i det vänstra fältet för Födelsedatum innebär det att du söker på låntagare som är födda detta datum eller senare.
Om du anger ett datum i det vänstra fältet för Skapade innebär det att du söker på låntagarinformation som skapades detta datum eller senare.
Om du anger ett datum i det vänstra fältet för Giltig till innebär det att du söker på låntagarkonton som är giltiga till och med detta datum eller senare.
Om du anger en summa i det vänstra fältet för Skuldstorlek innebär det att du söker på låntagare med en lika stor eller större skuld.
Om du anger skuld-datum i det första fältet för Skuld-datum så söker du på datum från och med detta datum då skuld skapades. 

Om du i stället gör motsvarande inmatningar i de högra fältet får du träff på låntagare som är födda samma datum eller tidigare, låntagarinformation som skapats detta datum eller tidigare,konton som är giltiga till och med detta datum eller tidigare, låntagare med samma skuldsumma eller mindre samt skulder som skapats detta datum eller tidigare.

Du kan även välja att ange värden i både de vänstra och högra fälten.

I panelen Övrigt kan du söka på Ändringskod (om biblioteket har avtal om låntagaruppdateringar, till exempel via SPAR) med hjälp av listrutorna.

I listrutan Meröppet söker du fram låntagare som har tilldelats/inte har tilldelats meröppet-behörighe, också för olika enheter med meröppet(för tilläggsmodulen Meröppet).

I listrutan Utskick kan du söka fram låntagare som accepterar allmänna utskick i Arena eller BOOK-IT PUB.

I listrutan Hämtställe visas alla enheter inom konto-organisationen, och här kan du söka fram de låntagare som har valt eller tilldelats ett specifikt hämtställe i Arena eller BOOK-IT PUB.

I samma panel kan du söka på inaktiva låntagare, dvs låntagare som inte utfört någon transaktion, inte loggat in i Arena/BOOK-IT PUB, eller Netloan och BOOK-IT Connect (tilläggsmoduler), inte loggat in på bibliotekets tjänster med lånekort och pinkod via inloggningsmodulen och inte lånat e-medier (via inloggningsmodulen) under det antal dagar som du anger i inmatningsfältet. Detta tänds när du markerar kryssrutan Inaktiv.
Med kryssrutan Aktiv markerad söker du fram låntagare som har gjort något av det ovan beskrivna.
I Mängd låntagare räknas det som en aktivitet att en låntagare har skapats.

Sedan följer några kryssrutor: 
Har signal
Har betalningsansvarig - här söker du fram de konton som har en koppling till betalningsansvariga. Läs mer i funktionsbeskrivningen Barn blir vuxen
Har aktiv reservation
Saknar konto. Denna kryssruta markerar du när du vill söka fram låntagare där inskrivning har påbörjats och konto ännu inte skapats (härstammar från OPAC Ny låntagare).
Har kommentar. Denna sökning ger träff på alla låntagare som har någonting skrivet i kommentarfältet. Början av detta fält visas i träfflistan.
Är kontaktperson. Sökning här ger träff på alla som är kontaktpersoner till låntagare, vare sig dessa är låntagare eller inte (kontaktpersoner som inte är låntagare presenteras i träfflistan utan adress, låntagarkategori etc.) Här visas Betalningsansvariga för barn, Betalningsansvariga samt Kontaktpersoner. Genom att i träfflistan klicka på Kontaktperson för visas vilken typ av kontaktperson det gäller.

De olika alternativen kan kombineras på en mängd olika sätt beroende på vad på vad som skall sökas ut.

När du har angett det du vill söka på klickar du på Sök
Om du vill börja om med en ny sökning klickar du på Rensa (funktionstangent F7).
Om du vill komma till träfflistan klickar du antingen på knappen Träfflista, på fliken Träfflista eller med tangenterna Ctrl+2 .

 

Träfflista

Träfflistan är en uppräkning av de låntagare du har fått träff på. Varje träff presenteras på en separat rad, med en mängd uppgifter om låntagare. För att kunna se all information på en rad ska du använda rullningslisten nedanför träfflistan, och dra den åt höger.

Valbara kolumner. Om du högerklickar på en kolumn och väljer Dölj/visa kolumner alternativt trycker ner funktionstangenten F9 kan du påverka vilka kolumner som ska visas i fönstret Dölj/visa kolumner. Avmarkera de kolumner du inte vill ha med i träfflistan och klicka på SparaDenna inställning sparas per användare och gäller tills du gör ett annat val eller klickar på Återställ.

Om du vill återställa standard-ordningen ska du gå in på Dölj/visa kolumner och klicka Återställ och sedan Spara

Om sökningen resulterar i en lång träfflista kan du bläddra framåt en sida i taget med Page Down och bläddra bakåt med Page Up. Du kan också använda rullningslisten till höger för att snabbt ta dig fram i träfflistan.


Du kan också välja sorteringsordning genom att klicka på önskad rubrik, till exempel Förnamn för att få träffarna sorterade alfabetiskt efter förnamn. Klickar du på Förnamn en gång till sorteras listan i omvänd ordning. Om träfflistan är längre än 50 rader måste du först klicka på knappen Hämta alla.

Du kan  markera de låntagare du är intresserad av för att sedan fortsättningsvis arbeta med dessa. För att markera låntagare som står i en följd: håll nere Shift och klicka på den första respektive sista låntagaren. För att markera enstaka låntagare: håll nere Ctrl och klicka på önskade låntagare.

Du kan skriva ut en lista över alla eller några av de låntagare du fått fram i träfflistan. Du kan till exempel använda listan som körlista till Boken kommer-låntagare. Markera de låntagare som ska skrivas ut. Om alla låntagarna i träfflistan skall skrivas ut låter du dem vara omarkerade. Klicka sedan på Skriv ut. Knappen Skriv ut ger en formaterad utskrift, där låntagarens namn & id, gatuadress, postadress samt eventuell kommentar skrivs ut på egna rader. Qtrl+P skriver ut i träfflisteformat.
Om din sökning resulterar i en träfflista med fler än 50 raderkan du klicka på knappen Hämta alla.

Från träfflistan är det möjligt att till exempel kontrollera och ändra i enskilda låntagares låntagarinformation genom att markera en rad och sedan klicka på figurikonen, alternativt kan du dubbelklicka på en av raderna.

För att  göra någon form av förändring av låntagarna i träfflistan  börjar du med att markera dem som ska ändras. Om alla låntagarna i träfflistan skall ändras låter du dem vara omarkerade.

Ange därefter ändringsvillkoren med hjälp av listrutorna Låntagarkategori, Låntagargrupp, Enhet/skola, Klass, Extra 1, Extra 2, Meröppet (Läs mer i funktionsbeskrivningen Meröppet, tilläggsmodul), Övertidsvarning, Giltig till för kontot och/eller Hämtställe.
Klicka på Ändra lånt. Du kan göra ändringar med hjälp av flera listrutor samtidigt.

Vid varje förändring av den här typen får du alltid en varning att du kommer att ändra x antal låntagare, och du måste också svara ja eller nej på frågan om du vill fortsätta.

Om du har sökt på låntagare med sms-aktiverat telefonnummer aktiveras knappen Skicka sms. Klickar du här öppnas en ruta där du kan skriva in ditt sms-meddelande. För varje tecken eller mellanslag du skriver visas antal tecken. Håll meddelandet kort för att inte riskera att skicka dubbla sms.

Om du har sökt på låntagare med aktiv e-postadress aktiveras knappen Skicka e-mail . Klickar du här öppnas ditt ordinarie e-postprogram. Tänk på att det inte är en e-postadress i BOOK-IT som blir avsändare.
Det kan vara klokt att kopiera av adressfältet och välja att klistra in låntagarnas adresser i Hemlig kopia. Om antalet tecken i den samlade mängden e-postadresser överstiger 1500 tecken så öppnas inte e-postklienten, istället får man upp alla e-postadresser i en dialogruta där du markera och använda klipp och klistra-funktionen i Windows.

Knappen Adressetikett kan användas om det finns en specificerad layout för adressetiketter i grunddatafönstret Adressetiketter, och om motsvarande inställningar är gjorda i grunddatafönstret Etikettinställningar, där bland annat etikettskrivare måste vara definierad.

Ta bort kommentar. Om sökning har gjorts med Har kommentar så kan du också ta bort kommentarer från låntagarinformationen. I träfflistan visas början av kommentarfältet.

Du kan ta bort skulder från en mängd låntagare. Välj ut de låntagare som skall ändras genom att markera dem. Klicka därefter på Ta bort skuld.

För att ta bort lånekort och låntagarkonto markerar du de låntagare som skall tas bort och klickar på Ta bort lånt. 

Om aktuella låntagare har lån, skulder, krav, spärrade lånekort eller reservationer visas en dialogruta med fråga huruvida låntagarna ska tas bort fastän det finns lån/skulder/reservationer/ krav/spärrade lånekort. Här har du möjlighet att markera om låntagare med spärrade kort och/eller krav ska tas bort.

Om du svarar Ja återlämnas lånen och exemplaren gallras, skulderna/krav/spärrade lånekort raderas, och reservationerna tas bort. Röd signal eller räkning förhindrar inte borttagning av låntagare, däremot går det inte att ta bort låntagare med inkassoärende förrän detta har avslutats i fönstret Räkningar. Låntagare som har fjärrlån tas inte bort. Om låntagaren är aktiverad på annan konto-organisation så tas inte låntagarkontot bort.

Vid bortttagning av långarkonton, antingen via fönstret Låntagarinformation eller i Mängd låntagare, försvinner all låntagarinformation också från Arena/BOOK-IT PUB.

Du kan även lägga till ett meddelande på en mängd låntagare genom att markera dem och klicka på Meddelande. Därefter öppnas fönstret för att lägga till ett meddelande. Välj gul signal och skriv in ditt meddelande i fältet Text. Markera kryssrutan Visa externt om du vill att låntagarna ska kunna läsa meddelandet i Arena eller BOOK-IT PUB . Bekräfta med OK eller klicka på Avbryt.

Om du har sökt på Kontaktperson, visas knappen Kontaktperson för. Markera en kontaktperson och klicka på knappen för att se vilken typ av kontaktperson och vem det gäller.

Klicka på Spara när du är klar om du vill behålla fönstret öppet. Klicka på OK när du är klar om du vill spara ändringen och stänga fönstret.

Ej uppdaterade

I fliken Ej uppdaterade presenteras de låntagarposter som av någon anledning inte gick att ändra eller ta bort. Dessa presenteras med låntagarid, namn och en anledning till att de inte gick att uppdatera - en felbeskrivning.

För att komma till låntagarinformationen markerar du den aktuella raden och klickar på Låntagare....

Fliken Ej uppdaterade är inte aktiv om alla ändringar gick att genomföra.

Klicka på Spara när du är klar om du vill behålla fönstret öppet. Klicka på OK när du är klar om du vill spara ändringen och stänga fönstret.


Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Allmänna dokument

Allmänna dokument Här finns dokument som handlar om version 10.0. Offline Installation av klient Tips & kända fel  2020-02-24 Loggfiler Inför redovisning av...

Statistikprofiler

Tillbaka till Grunddata Statistikprofiler Lägga till statistikprofiler Ändra statistikprofiler Ta bort statistikprofiler Aktiva låntagare Betalningsstatistik ...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Marc-format, beskrivning

Tillbaka till Grunddata Marc-format, beskrivning Fältskydd Importfilter Detta fönster innehåller regelverken för de marc-format som för tillfället är upplagda i systemet. För...

Sidfot

Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015 Legal notices

Omsättningsbeslut

Omlån, fler val = Besluta om omlån I fönstret Fler val  bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren....

Utlån - låna ut

  Låna ut  Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" När du har sökt och...

Meröppet

Funktionsbeskrivning: Meröppet Övergripande beskrivning Funktionen Meröppet  är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek...

Resvervationsregler

Tillbaka till Grunddata Reservationsregler Lägga till reservationsregler Ordning Ändra uppgifter om reservationsregler Ta bort reservationsregler Infångningsstyrning Tips ...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Tips Ta bort användare Orderrättigheter Katalogiseringsmallar All personal som ska kunna...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Omlån

Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge"

Omlån görs antingen med utgångspunkt från exemplaren eller med utgångspunkt från låntagaren. Om regelverket inte tillåter omlån aktiveras knappen Fler val varvid du genom att klicka på Enter kommer till fönstret omlån i vilket omsättningen kan genomföras.

Lånetiden vid omlån styrs av cirkulationsparameter Lånetid, omlån för utlånande enhet, inte omlånande.

Låna om exemplar med utgångspunkt från exemplaren

Du kan låna om medier utan att först identifiera låntagaren. Detta görs i fönstret Omlån. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Låna om...
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Omlån i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + O
eller
1. Använd kortkommandot F5.

Läs in exemplarets etikettnummer. Du kan också knappa in etikettnumret manuellt, men måste då avsluta inmatningen med att trycka Enter eller klicka på Lägg till i lista.

När etikettnumret är registrerat visas en dialogruta om att omlånet har genomförts, under förutsättning att det är tillåtet enligt regelverket (klicka på mellanslagstangenten för att stänga dialogrutan). Exemplaret visas nu i delfönstret Gjorda omlån.

Om omlån inte genomförs visas en dialogruta om detta. Exemplarets huvuduppslag och etikettnummer visas i etikettnummerlistan. Inmatningsfältet blir markerat och du kan direkt ange nästa etikettnummer. 

Om du skulle ångra en inläsning av ett etikettnummer där omlån inte tillåts kan du markera önskad rad och klicka på Ta bort.

När du har registrerat de exemplar som ska lånas om och där regelverket säger nej klickar du på knappen Oml.beslut. Detta öppnar fönstret Fler val (se nedan), där du beslutar om och slutför omlånet. 


Låna om böcker med utgångspunkt från låntagaren

Du kan också låna om böcker genom att först identifiera låntagaren och utgå från de böcker låntagaren har hemma. Omlånen görs då i fönstret Låntagarinformation i fliken Böcker hemma. Fönstret kan nås bl a från fönstren Utlån och Återlämning, genom att du klickar på knappen Låntagare.... Om du inte har något av dessa fönster öppna kan du istället söka upp låntagaren i fönstret Sök låntagare. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i menyn
2. Välj Låntagare Sök
eller
1. Klicka på knappen Cirkulation Sök låntagare i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + F

Sök upp låntagaren (utförlig sökinstruktion finns i kapitlet Sök låntagare) och öppna fliken Böcker hemma. Du kan låna om samtliga exemplar genom att klicka på knappen Låna om alternativt klicka på funktionstangenten F8. Du kan också välja att endast låna om vissa av exemplaren genom att först markera önskade exemplar (CTRL + Klick) och sedan klicka på Låna om  alternativt klicka på  funktionstangenten F8. I båda fallen genomförs omlånen om regelverket tillåter detta, om inte så får du en fråga om att öppna fönstret Fler val där du slutför omlånet.

Omlån, fler val = Besluta om omlån

I fönstret Fler val bestämmer du om omlånet ska genomföras eller ej. Högst uppe till vänster i fönstret får du kortfattad information om låntagaren. Om du har kommit till fönstret Fler val från fönstret Omlån, kan det hända att exemplaren härrör från fler än en låntagare. De olika låntagarna visas då på varsin rad. Beroende på vilken låntagare som är markerad som aktiv visas olika exemplar i exemplarvisningsfältet.

Om ett exemplar blir omlånat samma dag som det lånats ut så räknas det inte som omlånat, under förutsättning att återlämningsdatum är det samma. I Arena, BOOK-IT PUB och i automater går "omlånet" igenom, men utan att räkna upp antalet omlån.

Om låntagaren har en signal, d v s skulder, meddelanden eller försenade medier, visas ett rött stopptecken eller gult varningstecken framför låntagarens namn. (För att få utförligare information kan du klicka på knappen Visa aktiv låntagare..., vilket öppnar fönstret Låntagarinformation för den markerade låntagaren.)

I det stora exemplarvisningsfältet får du information om huvuduppslag, medietyp, ev särskild cirkulationskategori, status, befintligt förfallodatum, föreslaget nytt förfallodatum samt antingen en bock eller en stoppsignal längst ute till höger för de olika exemplaren.

Systemet avgör om exemplaret ska kunna omlånas eller inte, utifrån de regler som angivits cirkulationsparametrarna Lånetid, omlånOmlån, stopp vid status och Omlån, max antal. Om omsättning inte ska tillåtas visas en röd stoppskylt i kolumnen Oml. Om omlån ska tillåtas visas istället en bock. I kolumnen Status visas exemplarets status, dvs om det är försenat, om beräknad skuld finns, d v s om omlån kommer att generera en övertidsavgift, om det är reserverat, om krav eller räkning har skickats ut, om det är ett fjärrlån eller om max antal omlån uppnåtts (enligt cirkulationsparametern Omlån, max antal). Här ser du även om det finns en gul eller röd signal kopplad till låntagaren.


Vid omlån av fjärrlån är kolumnen O.f. (omlånsförfrågan) markerad. Detta innebär att titeln kommer med vid sökning i fjärrlånemodulen på omlånade medier. Avmarkera genom att klicka på knappen Välj/välj bort o.f. om du inte önskar skicka en omlåneförfrågan från fjärrlånemodulen till långivande bibliotek.

Om det eller de exemplar som ska lånas om uppfyller de villkor som är angivna i cirkulationsparametrarna Lånetid, omlån och Omlån, stopp vid status markeras detta med en bock i kolumnen Oml. Klicka därefter på Låna om.

Om du trots stoppsignalen vill låna om exemplaret markerar du raden och klickar på Välj/Välj bort. Därmed ändras stoppsignalen till en bock.

Om du inte är nöjd med det föreslagna nya förfallodatumet kan du ändra detta. Markera raden och välj tidsenhet och skriv in ett nytt värde i grupprutan Annan lånetid uppe till höger i fönstret. Klicka sedan på Använd för markerade. I spalten Annan tidp. visas nu det nya förfallodatumet.
(I Grunddatafönstret Cirkulationsställen finns inställning för vilken tidsenhet som ska vara standard vid utlån respektive omsättning.) 

För att verkställa omlånet klickar du sedan på knappen Låna om. Samtliga exemplar med bock i kanten blir då omlånade, medan exemplar med stopptecken lämnas utan åtgärd och behåller sitt gamla förfallodatum.

Vid omlån av fjärrlån gäller följande:

Föreslaget datum hämtas från cirkulationsparametern Lånetid, omlån för cirkulationskategori Fjärrlån resp. Fjärrlån, öppen.
Om det finns ett datum i fjärrlånefönstrets flik Status, fält Förfallodatum som är senare än dagens datum så hämtas detta istället.
Om det gäller ett ett fjärrlån med öppen lånetid så hämtas datum från fliken Status, fältet Förfallodatum (Cirk), under förutsättning att detta är senare än dagens datum.

Observera att om ett fjärrlån har öppen lånetid och du lånar om i fjärrlånemodulens statusflik genom att ändra Förfallodatum, cirk så slår detta igenom i låntagarpostens Böcker hemma-flik. 

Vid omlån av exemplar på räkning skickas automatiskt e-brev till Ekonomiansvarig under Adresser, egna under förutsättning att e-postadress har angivits där. (Samma gäller också vid omlån i Arena/BOOK-IT PUB.)

Låntagaren kan få ett kvitto på sina omlån, förutsatt att du inte redan har tryckt på Låna om, eller stängt fönstret. Markera kryssrutan för kvittoutskrift och välj sedan eventuellt kvittotyp i listrutan. På det korta kvittot finns det uppgifter om dagens datum, låntagarid, omlånade exemplar, återlämningsdatum och antalet lån. Det långa kvittot ger dessutom information om böcker hemma, låntagarens reservationer och eventuell skuld. Klicka på Låna om för att starta kvittoutskriften.

Grundinställningar för automatisk kvittoutskrift och kort eller långt kvitto görs i Cirkulationsställen.

Om ytterligare låntagare finns blir nästa låntagare markerad som aktiv. Den nya låntagarens exemplar visas nu i visningsfältet och du har möjlighet att kontrollera de olika exemplarens signaler och nya förfallodatum. Verkställ sedan ditt beslut genom att återigen klicka på Låna om. När ingen låntagare återstår stängs fönstret och du kommer tillbaka till det fönster du kom från.

Observera att när en bok lånas om på en annan enhet än där den lånades ut är det lånetidsreglerna för det ursprungliga utlåningsstället som styr.