Förseningspåminnelse

Om förväntade tidskriftsnummer inte levereras enligt utgivningsplanen har du möjlighet att skicka förseningspåminnelser till leverantören. Det skickas inga förseningspåminnelser per automatik i systemet utan du måste sätta igång rutinen enligt följande. För att förseningspåminnelser ska kunna skapas, måste du ha angivit hur många dagar som ska passera efter att tidskriften borde ha levererats. Detta görs i fältet Dagar före förs. i fliken Titel i Periodika | Prenumeration. Om du inte vill kunna skicka förseningspåminnelse för en viss tidskrift låter du fältet vara tomt.

Öppna fönstret Förseningspåminnelse.

Ange om du vill söka fram försenade leveranser för alla eller specifika leverantörer i listrutan Leverantör.

Ange om du vill söka försenade tidskrifter som är kopplade till en viss enhet eller avdelning i listrutan Avdelning.

Du har möjlighet att ange vilken påminnelse sökningen avser i fältet Påminnelsesteg. Skriv 1,2 eller 3 (vilket är standardantalet). Du kan också låta detta fält vara tomt, för att söka ut alla. Påminnelsesteg måste fyllas i för att du ska kunna markera prenumerationer och skicka påminnelse till leverantören.

I fälten Ankomstintervall anger du datum om du vill få fram tidskrifter som förväntas anlända, enligt utgivningsplanen, under en viss period.

Klicka därefter på Sök.

Du får fram en träfflista utifrån dina sökkriterier med uppgifter om det mesta kring tidskriften och prenumerationen, till exempel Titel, Publ.nr. Utg.-datum, Organisation, Anslag, Stat1, Stat2 och mycket mer.

Du kan spara och skriva ut en lista via Excel genom att ange Ctrl+Shift+S, eller gå via menyn Arkiv - Spara.

Markera den eller de aktuella påminnelser som ska skickas. OBS! Skall du skicka påminnelse via e-post kan du endast markera en rad i taget.

Klicka på Skapa.

Välj sändmetod genom att markera någon av radioknapparna Brev eller E-post.  (Gatu- och e-postadress hämtas från Leverantörer.)

Klicka på OK. Klicka därefter på Skicka. Klicka på Stäng.

De förseningspåminnelser du valt att skicka försvinner därmed från listan. Om tidskrifterna trots detta inte levereras kommer nya förseningspåminnelser att återkomma efter det antal dagar som angivits i fältet Dagar mellan... i fliken Titel i Periodika | Prenumeration.

Avsluta genom att klicka på Spara eller OK.

Leverantörsrelationer till de leverantörer du vill skicka förseningspåminnelser till anger du i Orderregler.

Texten för förseningspåminnelse skrivs in under Leverantörer.

Översättning av ledtexter i brevet görs i Externa formulär.

 

Tips!

Om du vill ta bort förseningspåminnelser som du inte längre vill skicka till leverantören tar du bort dem så här: Sök upp, markera, välj Skapa, välj Brev, OK. Alla påminnelsesteg behöver göras. Antalet steg kan hanteras lokalt via systemparametern PE_MAX_REMINDER