Attribut

Attribut (Restriktioner och Tillägg) innebär att du, i en roll, kan lägga begränsningar för vissa menyalternativ, vilket i sin tur innebär att den användare som du knyter till rollen inte kan utföra vissa delar av funktionen. Exempelvis kan du begränsa så att det är tillåtet att se en fjärrlånepost, men inte göra justeringar i den. Vissa restriktioner innebär att knappar som leder vidare till andra fönster blir inaktiva, t.ex.

Vissa attribut är inte begränsningar utan ger en ytterligare högre behörighet. Dessa är angivna i fetstil i listan nedan. 

i fönstret Utlån kan du till exempel lägga en restriktion som hindrar visning av låntagarinformationen (knappen Låntagare blir nedtonad).

Hur du hanterar restriktioner, se Administration|Behörighet.

Listan som följer anger till vilka funktioner du har möjlighet att använda restriktionerna.

 

Det är inte tillåtet att lägga till information (add)

Administration/Användare

Administration/Grunddata/Allmänt/Statistikprofiler

Administration/Parameterunderhåll/Cirkulationsparametrar

Periodika/Prenumeration

 

Visning av låntagarinformation ej tillåtet (bi)

Cirkulation/Sök låntagare (Personnummer, adress samt eventuell kommentar visas inte i träfflistan)

Cirkulation/Återlämning

Cirkulation/Mängd låntagare

Utlån (i fönstret Behörigheter finns Låntagarinformation under Övriga fönster.) Restriktionen inaktiverar symbolen för låntagare, och förhindrar därmed hopp till låntagarinformationen.

Omsättningsbeslut (under Övriga fönster)

Expertsök, fliken Reservationer (fliken är inte aktiv)

Expertsök, Visningsfönstret F12/Visa detaljer

Exemplarinformation. Här visas inte låntagarnamnet för infångade reservationer eller för utlånade exemplar.

Mängd exemplar. Sökrutan för Hämta låntagarinformation är inte aktiv.


 

Dölj lånehistorik (hide_loan_hist)

SPAR-uppdatering (SPAR_UPDATE)

Låntagarinformation. I fönstret Behörigheter finns Låntagarinformation under Övriga fönster.

 

Det är inte tillåtet att skapa filter (filter)

Katalog/Expertsök

 

Lokalisera i mängd ej tillåtet (locate_many)

Katalog/Expertsök

 

Ändra ej tillåtet (mod)

Cirkulation/Mängd låntagare

Katalog/Katalogisera

Katalog/Mängd exemplar

Katalog/Mängd katalog

Förvärv/Inköp/Mängd beställningar

Periodika/Prenumeration

Fjärrlån/Beställning

Administration/Användare

Administration/Behörighet

Administration/Grunddata/Allmänt/Statistikprofiler

Administration/Grunddata/Katalog/Importregler

Administration/Parameterunderhåll/Cirkulationsparametrar

Administration/Parameterunderhåll/Systemparametrar    

Verktyg/Menystruktur

Verktyg/Oindexerade poster

Adresser (under övriga fönster)

 

Det är inte tillåtet att ändra andra enheter än den man är inloggad på (mod_unit)

Cirkulation/Krav/Generera krav

Cirkulation/Utskrifter/Nya utskrifter, utskick

Administration/Grunddata/Allmänt/Meddelandetexter

Administration/Grunddata/Allmänt/Organisationsstrukturer

Administration/Parameterunderhåll/Cirkulationsparametrar

 

Det är bara tillåtet att ändra viss användarinformation (mod_user)

Administration/Användare (innefattar även knapparna Orderrättigheter och Kat. mallar)

Periodika/Prenumeration

 

Låna om i Mängd exemplar (reloan)

Katalog/Mängd exemplar

 

1:a påminnelse i mängd exemplar (reminder)

Katalog/Mängd exemplar

 

Skicka meddelande ej tillåtet (send_message)

Cirkulation/Mängd låntagare

 

Ta bort ej tillåtet (rem)

Cirkulation/Mängd låntagare (restriktionen innebär att möjligheten att ta bort låntagare försvinner)

Cirkulation/Låntagare (restriktionen innebär att möjligheten att ta bort låntagare försvinner). I fönstret Behörigheter finns Låntagarinformation under Övriga fönster.

Katalog/Exemplarinformation (restriktionen innebär att möjligheten att gallra exemplar försvinner)

Förvärv/Inköp/Mängd beställningar

Periodika/Prenumeration 

Administration/Användare

Administration/Parameterunderhåll/Cirkulationsparametrar

Administration/Grunddata/Allmänt/Statistikprofiler

 

SRU/SRW-sökning (sru_search)

Katalog|Expertsök

 

Slå ihop poster ej tillåtet (merge_records)

Katalog | Slå ihop poster. Denna restriktion innebär att knappen Slå ihop är aktiv, men endsast för att flytta reservationer, inte slå ihop poster.


Visa endast publika profiler (Show_only_public_profile)

Administration | Statistik (endast statistikprofiler som markerats som Publika i grunddatafönstret Ändra statistikprofil visas för rollen i fönstret Administration | Statistik).