Tillbaka till Grunddata

 

Schemalägga statistikkörning

I grunddatafönstret Statistik | Schemalägga statistikkörning kan befintliga statistikprofiler väljas för automatiserade körningar. I detta fönster anger du vilka statistikprofiler som ska köras automatiskt och hur många dagars eller månaders statistik som ska presenteras, och också med vilken frekvens körningarna skall göras (till exempel: varje måndag klockan 03.00).

Inställning finns för att kunna schemalägga för x antal hela månader, oberoende om det är 28, 29, 30 eller 31 dagar i månaden.
Exempel 1. En körning som görs den 1/4 och där man anger 1 månad bakåt i tiden ger ett resultat baserat på 1/3 kl 00:00:00 till den 31/3 kl 23:59:59.
Exempel 2. En körning som görs den 5/4 och där man anger 2 månader bakåt i tiden ger ett resultat baserat på 1/2 kl 00:00:00 till den 31/3 kl 23:59:59.

Här väljer du också vilka roller och/eller utpekade användare som ska kunna se resultatet i fönstret Administration | Statistikgenom att där klicka på knappen Visa resultat.

Överst i den högra kolumnen kan du ange om det är ett specifikt hyllsignum eller språk, eller en utpekad medietyp (för MARC21) eller objektkod (för BTJMARC1) eller placering som statistikkörning ska göras för. Detta är relevant endast om dessa variabler finns med i den aktuella statistikprofilen.

Genom att markera kryssrutan Aktiv så blir det ett automatiskt jobb; jobbet visas i fönstret
Verktyg | Automatiserade jobb. För att där lättare hitta de automatiserade statistikjobben kan du markera radioknappen Endast statistikjobb. I detta fönster visas tidpunkt för när de schemalagda körningarna har gjorts.

Jobben kan avaktiveras i fönstret utan att tas bort. Avaktivering och aktivering kan göras också i fönstret Automatiserade jobb.

Tillbaka till Grunddata