Användarlicenser

Du har möjlighet att utöka antalet användarlicenser genom ett tillägg till ditt avtal. När avtalet är klart du får en nyckelkod som du skall använda för att "öppna" , och därmed få tillgång till de nya licenserna.
Du kan se hur många licenser du för närvarande har och hur många som för tillfället används om du klickar på Hjälp och väljer Om.

När du fått din nyckelkod, gör så här:

Välj Verktyg i huvudmenyn
Välj Licenshantering - Användarlicenser...
Välj i listrutan Kontoorganisation med hjälp av pilen.
Skriv in nyckelkoden som du har fått.
Klicka OK.
Du får, i en dialogruta, bekräftelse på att de nya licenserna finns på plats. Du kan även kontrollera detta genom att klicka på Hjälp - Om.