Expertsök 

Söka i katalogen 
Filterinställningar
Träfflistan
Avgränsa sökning/fasetter
Slå ihop poster
Sökhistorik
Katalogposten
Beståndsflikarna
Reservera
Titta på/Flytta/Ta bort/Ändra reservation
SRU-sök

Söka i katalogen

Sökning i katalogen sker i fönstret Expertsök. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Katalog i huvudmenyn
2. Välj Expertsök...
eller
1. Klicka på knappen Katalog - Expertsök i verktygsfältet.
eller
1. Använd kortkommandot Ctrl + E

För att söka i katalogen skriver du in din sökfråga i inmatningsfältet Sökfråga längst upp och trycker Retur eller klickar på Sök. En sökfråga får innehålla högst 2000 tecken. Sökresultatet presenteras i första fliken som heter Träfflista. Om sökningen resulterar i endast en träff visas den direkt i fliken Katalogpost.

Knappen Rensa eller funktionstangenten F7 rensar den gamla sökfrågan och ställer markören i sökfältet för inmatning av ny sökfråga, var du än befinner dig i sökprocessen.

Det spelar ingen roll om du använder versaler eller gemener i dina sökbegrepp. Detta gäller även när du söker på klassifikationssignatur eller hyllsignum.

Sökförslag
När att du skrivit in två tecken och tagit en paus i inmatningen på minst en sekund ger systemet sökförslag på ord ur indexen för titel, författare, ämnesord, utgivningsår, förlag, klassifikation och hylla. Använd piltangenterna alternativt musen för att välja ett av förslagen och verkställ sökningen genom att klicka på OK eller trycka ner enter-tangenten.

Externa sökförslag
Om du skriver in ett begrepp som inte återfinns i något av ovan nämnda index används förslag från Google. De är angivna med blå text och du kan använda piltangenterna eller klicka på det förslag som passar dig. Med dessa externa sökförslag kan du exempelvis skriva ett felstavat författarnamn som inte återfinns i BOOK-ITs författarindex och få förslag på korrekt stavning. Du kan alltid prova att använda ett av de blå förslagen även då det kan också vara så att ett begrepp finns i en katalogpost men inte i något av de marcfält som finns i de ovan nämnda indexen.

Du kan välja att stänga av båda eller ett av sökförslagen med hjälp av kugghjulet uppe till höger på huvudmenyn.

Här kan du bocka för eller ur de sökförslag du önskar. Inställningen ligger kvar tills du gör ett nytt val. 

Fuzzy-sökning
Under Användarinställningar/kugghjulet kan du slå på funktionen för Fuzzy-sökning i Expertsök. Denna funktion innebär att du vid noll träffar på en sökfråga får information om att sökningen inte gav nån träff och en fråga om sökresultatet från en alternativ sökning önskas.

Fuzzy används vid sökning i fritext samt med vissa kvalifikatorer.

Enkel sökning: Du gör en enkel sökning genom att skriva in ett valfritt ord i inmatningsfältet. En sådan sökning fungerar som en fritextsökning, d v s den genomsöker i princip alla fält i katalogposten.

Kombinera sökord: Om du vill kombinera flera ord skriver du in dem i en följd, åtskilda av mellanslag. Om inget annat anges innebär sökningen då att träffarna ska innehålla samtliga ord i sökfrågan. Det ligger alltså ett implicit OCH mellan sökorden. Samma resultat får du också om du själv skriver ut ordet OCH mellan sökorden.

Om du skriver ELLER mellan orden kommer träffarna att innehålla något av de ord du har skrivit. Om du skriver INTE mellan orden kommer träffarna att innehålla det första ordet i sökfrågan men inte det nästföljande.

OCH, ELLER samt INTE är s k booleska operatorer. Observera att dessa ord ska skrivas med versaler eller anges inom {} för att fungera som operatorer. Skrivs de med gemener tolkas de som vanliga ord.

Kombinera operatorer: Du kan kombinera de olika operatorerna genom att använda parenteser och traditionell mängdhantering, d v s skapa en boolesk sökfråga.

Exempel:
(hundar katter) INTE (jakt ELLER dressyr) ger en sökning på böcker om både hundar och katter, däremot får inte jakt eller dressyr finnas med. Samma resultat får du om du utan parentes skriver sökfrågan hundar katter INTE jakt INTE dressyr.

Trunkering: Trunkering, dvs förkortning av sökbegreppet för att utvidga det och få fler träffar, görs med tecknet * och måste föregås av minst tre tecken. Undantaget är sökning på klassifikationssignatur och hyllsignatur där det går bra att trunkera redan efter ett (1) tecken om du använder kvalifikator (se nedan).

Exempel:
miljö* ger träff på t ex miljöarbete, miljökonferens och miljöpartiet.
k*/kl ger träff på alla klassifikationssignaturer som inleds med K.

Du kan även vänstertrunkera, och tecknet * måste då följas av minst tre tecken. Du kan också välja att totaltrunkera, d v s endast skriva * och sedan utföra sökningen. Denna sökfråga ger dig svaret på hur många titlar som finns i databasen.

Maskering: Maskering, dvs utbyte av ett eller flera tecken i sökbegreppet, görs med * eller ?. Använd * då du inte exakt vill ange hur många tecken som maskeras. Använd ? för att maskera ett bestämt antal tecken. Varje ? motsvarar då ett tecken.

Exempel:
and*ski ger träff på Andrzejewski och alla andra begrepp eller namn som börjar på and och slutar på ski.

cha*jan ger träff på Chatjaturjan och alla andra begrepp eller namn som börjar på cha och slutar på jan

Maskering måste föregås av minst tre tecken för att fungera, med undantag för sökning på klassifikationssignatur och hyllsignatur där det går bra att maskera redan efter ett tecken om du använder kvalifikator.

Kvalifikatorer: Om du vill få träff på sökbegreppet i ett visst katalogpostfält ska du ange en kvalifikator. Användning av kvalifikator är även en förutsättning för att du ska kunna söka på klassifikationssignatur eller hyllsignum och trunkera redan efter ett tecken.  Kvalifikatorerna styr din sökning så att du får färre och mer exakta träffar.

Du använder kvalifikatorer på följande sätt: skriv in ditt sökbegrepp direkt följt av snedstreck och kvalifikator.

Exempel:
hce/hy ger träff på titlar med Hce som hyllsignum.
5/pt ger träff på alla fjärrlåneposter i databasen.
4016943/tr ger träff på katalogposten med detta titelnummer.
lc/mt ger träff på alla titlar som har medietillägget /LC i klassifikationssignaturen (gäller endast installationer med formatet BTJMARC1).

Årtal: Sökning på årtal sker med hjälp av kvalifikatorn /ar.

Exempel:
1988/ar ger träff på titlar som är utgivna 1988.
1988 TILL 1990/ar ger träff på titlar som är utgivna mellan år 1988 och 1990.
1988 TILL 1990/ar INTE i/pu ger träff på titlar som är utgivna mellan år 1988 och 1990, dock ej periodika.

/ar är en överordnad kvalifikator för kvalifikatorerna /år och /ug.

Tänk på att kvalifikatorn /år endast ger träff på en del av skönlitteraturen, pga att den mesta delen katalogiseras förkortat om man använder poster från BURK. /år söker i katalogpostfält 260$c. /ug söker i katalogpostfält 250$e i BTJMARC1 och i 250 $a, $b och 500$a i MARC21.

Exempel:
För att söka på svensk översatt skönlitteratur utgiven under ett visst år, skriv in motsvarande i fältet Sökfråga
2003/ar hce/hy. Sökningen kan även utföras enligt följande:  (2003/år ELLER 2003/ug) hce/hy

Här hittar du listor på kvalifikatorer för de olika marcformaten BTJMARC1 och MARC21 (nytt fönster)

Koder: Några av kvalifikatorerna kräver att du känner till en särskild uppsättning koder. Det gäller objektkoder, medietyper, publikationskoder, språkkoder samt koderna för intellektuell nivå och litterär kategori (fack-/skönlitteratur). Dessa koder använder du sedan som sökbegrepp följda av snedstreck och önskad kvalifikator.

Exempel:
ger/sp ger träff på titlar på tyska. För att söka på språkkod ska du ange aktuell språkkod. Många språk består av de tre första tecknen i det engelska namnet på språket.

Här hittar du listor på alla koder för de olika marcformaten BTJMARC1 och MARC21 (nytt fönster)

Sökning på titel: Om du vill söka på en hel titel går det ofta bra att skriva in titeln i sin helhet i sökfältet.

Sökning på författare: Om du vill söka en författare skriver du enklast in namnet i inverterad form, d v s den form som namnet har i katalogpostens författarfält ( t ex Mankell, Henning), följt av kvalifikatorn ff (=författare). Namnet sätts alltid inom citationstecken.

Exempel:
"hemingway ernest"/ff ger träff på titlar där Ernest Hemingway står som författare.
"hemingway, ernest"/ff ger samma resultat.
hemingway ernest/ff ger träff på titlar där namnet Ernest ingår i författarnamnet och namnet Hemingway finns någonstans i katalogposten. ernest hemingway/ff ger träff på titlar där namnet Hemingway ingår  författarnamnet och namnet Ernest finns någonstans i katalogposten.

Du kan avstå från att använda kvalifikator, men kommer då även att få med titlar där namnet förekommer i andra fält än författarfältet, exempelvis klassifikationsfältet.

Exempel:
"hemingway ernest" ger träff på titlar både av och om Ernest Hemingway.

Sökning på skönlitteratur för ungdomar: Sökning på skönlitteratur för ungdomar kan utföras med sökfrågan uhc*/hy INTE uhc*/kl. På detta sätt undviker du att få träff på böcker med klassifikationssignatur Uhc. Hyllsignum däremot ska vara uHc*(Expertsök gör inte skillnad på versaler och gemener).
Ett alternativt söksätt för skönlitteratur för ungdomar är: uhc*/hy 1/lk. Kombinationen 1/lk avser skönlitteratur.

Sökning på z-signaturer:
 Gäller endast BTJMARC1: Om du istället endast vill söka böcker som handlar om författaren kan du använda kvalifikatorn kä. Denna kvalifikator är också användbar för att söka upp böcker om företag, varumärken och annat som är klassificerat som en z-signatur.
Exempel: "hemingway ernest"/kä, ikea/kä

Det är också möjligt att använda kvalifikatorn /kl för att hitta böcker om någon eller något som är klassificerat som en z-signatur.

Exempel:
"gz hemingway ernest"/kl ger träff på böcker som är klassificerade som Gz Hemingway, Ernest.

För att även få med träffar som har ett medietillägg på klassifikationssignaturen måste du trunkera sökbegreppet. Medietillägg är t ex /TC för talbok och /VC för dvd

Exempel:
"gz hemingway ernest*"/kl ger träff även på t ex talböcker.

Sökning på ägande organisation/enhet/avdelning
För sökning efter titlar som har exemplar på en viss enhet, avdelning eller kontoorganisation används kvalifikatorn /av. Här måste du känna till koden för den organisation, enhet eller avdelning. Koderna finns i fönstret Administration|Organisationsstrukturer.

Exempel
bab/av ger träff på titlar som har minst ett exemplar på enhet Stadsbiblioteket.

Sökning på placering
För sökning efter titlar som har minst ett exemplar placerat på en viss placering används kvalifikatorn /pl. Här kan du antingen använda koden för placeringen (som kan hämtas från grunddatafönstret Placeringar) eller skriva placeringen i klartext. Om en placering består av mer än ett ord måste begreppet sättas inom citationstecken alternativt trunkeras.

Exempel:
02/pl
12/pl
deckare/pl
"stor stil"/pl
stor*/pl

Sökning på avdelning och placering i kombination: Kombinera koden för önskad avdelning samt placering inom citationstecken. Använd kvalifikatorn op. Rutinen kan också användas vid sökning på placering i kombination med enhet eller kontoorganisation.

Exempel:
"babv deckare "/op ger träff på titlar med exemplar lokaliserade till vuxenavdelningens vid huvudbiblioteket (babv) med placering Deckare.
"bab deckare "/op ger träff på titlar med exemplar lokaliserade till hela huvudbibliotekets (bab) med placering Deckare.
"b deckare "/op ger träff på titlar med exemplar lokaliserade till hela kontoorganisationens (b) med placering Deckare.

Du kan också använda placeringens kod, se Sökning på placering ovan.

Sökning på etikett: Du kan söka fram en katalogpost med utgångspunkt från en exemplaretikett. Detta görs i det undre sökfältet.

Du kan sedan läsa in etikettnumret med scanner, alternativt skriva in siffrorna manuellt. Om du skriver in siffrorna manuellt ska du bara ta med de "egentliga" siffrorna och således hoppa över eventuella kontrollsiffror. Du måste då avsluta med Retur eller klicka på Sök, vilket inte behövs om du använder scanner.

Sökning på etikett i Expertsök innebär att du kommer direkt till fliken Katalogpost.

Du kan även söka på etikett genom menyalternativet Exemplarinformation. Här får du istället information om exemplaret ifråga, och från detta fönster kan du sedan komma till katalogposten.

Sökning på etikett är bara möjlig om exemplaret är registrerat i databasen. Titeletiketter från BTJ ger inte träff på rätt katalogpost om inte exemplaret är registrerat. Sökning på etikett är överordnad de eventuella inställningar som är gjorda före sökningen, d v s exemplaret sökes fram även om inställningarna är felaktiga för just den titeln. Läs nedan om inställningar.

Indexsökning: Du kan söka fram en titel med utgångspunkt från katalogen olika s k index.
Börja med att välja ett index i rullgardinsmenyn till höger om fältet Sökfråga. Valbara index är: författare, titel, ämnesord och serietitel. Skriv därefter in sökfrågan som vanligt i fältet Sökfråga. Du kan använda valfritt antal tecken. Du ska inte använda trunkeringstecknet *.

När du utfört en sökning får du en lista på begrepp ur de olika indexen som börjar på de tecken du matat in. Där ser du också hur många titlar varje rad innehåller.
När du dubbelklickar på en rad utförs en "normal" sökning och en träfflista över poster som uppfyller kriterierna presenteras.

Fler söktips:

Frassökning: Du kan söka med citationstecken kring en titel om du känner till hela titeln. Exempel: "leva livet". Detta gör att du unviker titlar som innehåller orden leva och livet i andra fält än titelfälten och kanske är helt irrelevanta för din sökning. Frassökning måste dock göras med försiktighet eftersom den kräver att hela fältinnehållet ryms inom citationstecknen. Titeln Leva livet ut kommer inte med om man söker med "leva livet".

Diakriter: Diakriter behöver normalt inte anges i sökfrågan.

Exempel:
lunden ger träff både på Lundén och lunden.
myller ger träff både på myller och Müller.

Skiljetecken: Skiljetecken, d v s komma, punkt, frågetecken, utropstecken, kolon etc ska normalt inte tas med i sökfrågan. Undantag är skiljetecken i klassifikationssignaturer, t ex Bgk-c:oe som går bra att söka på om klassifikationen följs av kvalifikator kl eller hy, dvs Bgk-c:oe/kl eller hc.03/hy.

Exempel:
"dödsstraffet hur länge till" ger träff på titeln: Dödsstraffet: hur länge till?

Parenteser: Parenteser kan anges i sökfråga, men sökbegreppet måste då sättas inom citationstecken, för att inte systemet ska uppfatta det som en boolesk sökning. En annan möjlighet är att maskera parentestecknen, om villkoren för maskering är uppfyllda.

Exempel:
"hc(s)"/kl ger endast träff på klassifikationssignaturen Hc(s).
hc?s?/kl ger träff på klassifikationssignaturen Hc(s), men också på klassifikationssignaturen Hcesg.

Snedstreck: Snedstreck kan anges i sökfråga, men sökbegreppet måste då sättas inom citationstecken, för att inte systemet ska uppfatta det som en sökning med kvalifikator. Det är också möjligt att ersätta snedstrecket med mellanslag (dvs OCH).

Exempel:
"ac/dc" ger träff på AC/DC.
ac dc ger träff på AC/CD.

Övriga specialtecken: De flesta specialtecken bör undvikas i sökfrågan, med undantag för klassifikationssignaturer, där varje tecken måste skrivas in korrekt.

Övriga tecken: I grunddatafönstret Tecken kan du se hur övriga tecken kan sökas.
 

Filterinställningar

Du har möjlighet att skapa filterinställningar (=begränsningar) för din sökning i katalogen.

Fönstret Expertsök är uppdelat i tre delar; en spalt till vänster där du skapar dina inställningar, ett större delfönster i mitten där du arbetar med dina sökningar och en spalt till höger där du kan avgränsa en sökning efter att den är gjord. Om högerspalten kan du läsa längre ner under Avgränsa sökning/fasetter. Hela tiden när du arbetar med Expertsök kommer du att ha denna uppdelning av fönstret, men när du har påbörjat din sökning kommer inställningsmöjligheterna att försvinna och hela den vänstra spalten blir ett visningsfält för dina valda inställningar. Du har möjlighet att dölja delfönstret Inställningar med hjälp av knappen Dölj inställningar under mittenspalten.

När du sedan arbetar med beståndsinformation, d v s står i någon av flikarna Bestånd eller Bestånd - summering, kommer du att för beståndsredovisningen återfå inställningsmöjligheterna. Anledningen är att du ska kunna lägga till eller ta bort avdelningar för vilka bestånd ska visas. Ingen annan inställning kan ändras efter genomförd sökning. Om du helt vill göra om dina inställningar måste du ställa dig i fliken Träfflista , göra önskade inställningar samt utföra sökning på nytt.

Du skapar en inställning på följande sätt: Gå till grupprutan Inställningar i den vänstra spalten i fönstret. 

I den översta listrutan Välj att begränsa väljer du begränsningstyp, t ex placering eller språk. När du har valt typ av begränsning går du till listrutan Begränsa till. Här ställer du in hur du vill göra din begränsning. Klicka på pilen bredvid listrutan för att se de värden du kan välja mellan. Du kommer att få olika listor här beroende på vilken typ av begränsning du valde i listrutan ovanför. Du väljer värde genom att klicka på önskad rad.

För att bekräfta det val du har gjort klickar du på Lägg till. Dina val kommer då att visas i grupprutan Nuvarande inställningar.

Du kan upprepa tillvägagångssättet och lägga till fler val, även fler val av samma typ, t ex flera språk.

När du väljer flera inställningar av samma typ, t ex både engelska och franska som språk, kommer sökningen att resultera i, i detta fall, både engelska och franska böcker. Mellan begränsningar av samma typ finns alltså ett underförstått "ELLER".

När du väljer inställningar av olika typ, t ex engelska som språk och fantasy som placering, kommer sökningen att resultera i böcker som både är på engelska och placerade på fantasy. I detta fall finns alltså ett underförstått "OCH".

Men om du söker efter material lokaliserat till en viss avdelning och en viss placering, och således kombinerar de två villkoren: tänk på att Expertsök har katalogposter som mål. Din träfflista kommer därmed att innehålla titlar med lokaliserade exemplar antingen till den aktuella avdelningen eller den efterfrågade placeringen. För att göra en definitiv kombination av avdelning och placering, använd fältet Sökfråga och följ ovanstående anvisning.

Mellan dina gjorda inställningar och sökfältet, där du skriver in din sökfråga, finns också ett underförstått "OCH". Detta gäller dock inte vid sökning på etikettnummer i sökfältet, då alla eventuella inställningar ignoreras.

De inställningar du har gjort kan också i sig själva utgöra en sökning. För att söka fram alla titlar som uppfyller villkoren i inställningarna skriver du endast ett trunkeringstecken, d v s *, i sökfältet, innan du utför sökningen.


Följande begränsningstyper finns:

Antal ex per titel
Används för att söka upp titlar som har ett visst antal ex eller fler. Filtret går att kombinera med andra filter och med sökfrågor. För bästa resultat: kombinera med filter på enhet/konto-organisation.

Antal ex per titel, tillgängliga.
Samma som ovan, men med detta filter får du endast träff på titlar där det finns tillgängliga exemplar på den enhet som du har loggat in på.  För bästa resultat: kombinera med filter på enhet/konto-organisation.

Avdelning
Används för att filtrera sökningen på en viss kontoorganisation, enhet eller avdelning. Exempel: med inställningen Stadsbibl - barnavd kommer du bara att få träff på de medier som stadsbibliotekets barnavdelning har bestånd eller expektans på, men du kommer även att se övriga enheters bestånd av samma titlar. För att även filtrera visningen - se Visning av bestånd.

Avvikande hyllsignum.
Informationen i rutan Hylla under Avvikande information på exemplarnivå är sökbar endast med filter. Välj Avvikande hyllsignum. Klicka på Lägg till (plus-symbolen) och skriv in det begrepp du vill söka på. Observer att versaler och gemener måste vara exakt som det är inskrivet i exemplarposterna.

Förvärvsdatum
Används för att söka fram katalogposter som har exemplar som lokaliserats som nyförvärv under en viss period. När du väljer Förvärvsdatum i den övre listrutan syns texten Tryck på Lägg till i den nedre listrutan. När du har klickat på Lägg till öppnas en dialogruta där du kan ange önskat tidsinternall. I det övre fältet anger du från och med vilket datum sökningen ska omfatta, och i det nedre fältet anger du till och med vilket datum sökningen ska omfatta. Detta kombineras med fördel med filter på avdelning och/eller placering.

Katalogposttyp
Används när du vill söka poster av en viss typ. En sökning som inte gör en begränsning på detta område hittar alla typer (i den mån de förekommer i basen) UTOM Inköp och Tillfällig. Se grunddatafönstret Katalogposttyper för att läsa mer om katalogposttyper.
Analytisk post. Avser t ex "särkatalogiserade" artiklar ur tidskrifter och årsböcker.
Auktoritet. Poster av denna typ finns endast om biblioteket skapat egna, lokala titlar av detta slag.
Fjärrlån. Poster som finns i fjärrlånemodulen.
Periodika. Poster som finns som s k basposter i periodikamodulen. Ordinarie periodikaposter utanför periodikamodulen behandlas som standardposter.
Resurs. Posttyp i reserv. Används om det uppstår behov av ytterligare en katalogposttyp. Det är dessutom möjligt att skapa egna katalogposttyper, se grunddatafönstret Katalogposttyper.
Standard. Helt vanliga poster, utan särskilda kännetecken.

Litterär kategori
Används när du vill söka fram medier inom någon av kategorierna Facklitteratur och Skönlitteratur.

Medietyp
Används när du vill söka fram medier av ett visst slag, t ex talböcker. Medietyperna definieras på olika sätt i de två olika marcformaten BTJMARC1 och MARC21.

BTJMARC1: i grunddatafönstret Medietyper av varje bibliotek med hjälp av objektkoder lagrade i katalogpostens fält 886/887.
Exempel på objektkod: 886 0_ $bLA ISWSW0000SWES BD (fetmarkerat versalt a med efterföljande blanksteg betyder tryck text). 

MARC21: Medietyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008.

Nivå
Används när du vill söka fram endast barn- eller vuxenmedia.

Placering
Används när du vill söka fram medier med en viss placering. Alla placeringar som finns upplagda i systemet är valbara här, oavsett om de har bestånd eller ej.

Publikationstyp
Används när du vill söka fram medier av en viss publikationstyp, t ex monografier, artiklar eller tidskrifter ("Årgång - del i seriell publikation") i BTJMARC1 och artiklar, tidskrifter, tidningar eller storstilsböcker i MARC21.

Publikationstyperna definieras på olika sätt i de två olika marcformaten BTJMARC1 och MARC21.

BTJMARC1: Publikationskoden lagras i katalogpostens fält 886/887.
Exempel: 886 0_ $bLA ISWSW0000SWES BD (fetmarkerat versalt i som betyder att publikationskoden är periodika)

MARC21: Publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008.

Registreringsdatum betyder importdatum eller katalogiseringsdatum om det handlar om lokalt katalogiserade poster.

Sortering av bestånd
Måste kombineras med filtrering på kontoorganisation/enhet/avdelning.
Används för att ställa in visningen av bestånd i en särskild ordning.

Språk
Används när du vill söka fram medier på ett visst språk. Uppställningen är alfabetisk, men svenska visas först. Här finns de språk representerade som har markering för Visa internt i grunddatafönstret Språk.

Vissa språk kan förekomma med två olika språkkoder (kan uppträda då man t ex har poster från både BURK och LIBRIS som använder olika standarder, t ex jpn och jap) visas med samma beteckning i filterinställningarna (ex: "japanska"). Man får dock träff på båda språkkoderna vid sökning. Om man vill söka på respektive språkkod ska det göras med hjälp av kvalifikator, till exempel jpn/sp.

Tillgänglighet
Kombineras med organisation/enhet/avdelning och innebär att sökningen bara görs bland titlar som har minst ett exemplar inne på den angivna organisationen, enheten eller avdelningen.

Uppdateringsdatum avser poster som uppdaterats via t ex LIBRIS batch-import eller Bibliografisk service samt poster som uppdaterats lokalt via BOOK-ITs katalogiseringsrutin.

Visning av bestånd
Måste kombineras med filtrering på organisation/enhet/avdelning.
Används när du vill filtrera visningen av exemplaren, t ex vilka enheters exemplar som ska visas i beståndsflikarna. Själv sökningen filtreras med inställningen Avdelning.

År
Används när du vill söka fram titlar med utgångspunkt från utgivningsår. När du väljer År i den övre listrutan syns texten Tryck på Lägg till i den nedre listrutan. När du har klickat på Lägg till öppnas en dialogruta där du kan ange önskat/önskade årtal. I det övre fältet anger du från och med vilket år sökningen ska omfatta, och i det nedre fältet anger du till och med vilket år sökningen ska omfatta.

För intervallsökning, exempelvis 1992 till 1995, fyller du i båda fälten. För endast ett årtal fyller du i samma årtal i båda fälten. För sökning från och med ett visst årtal fyller du endast i fältet Från. För sökning till och med ett visst år måste du fylla i båda fälten, t ex 1900 i fältet Från och 1950 i fältet Till.

Begränsningen År kan inte upprepas. Du kan bara välja en tidsangivelse, t ex ett intervall eller ett årtal. Nästa gång du väljer År, klickar på Lägg till och skriver in en ny tidsangivelse kommer den nya att bli den gällande, och den gamla försvinner.

Spara filterinställningar
Om du vill spara dina inställningar klicka på Spara som och namnge filtret. Om det är det första filtret som du sparar kommer detta att ligga som defaultinställning och ligger förvalt varje gång som Expertsök öppnas. Om du inte önskar ha det förvalt klicka på Filter. Då öppnas ett fönster där du har möjlighet att administrera dina sparade filterinställningar.
Det filter som ligger förvalt är markerat med en grön prick i kolumnen S (=standard). För att avmarkera defaultinställning: Klicka på filtret och sedan på knappen Standard. Har du flera sparade filter använder du samma knapp för att välja ett annat som defaultfilter. Här kan du också ta bort sparade filterinställningar.

Om du önskar använda något av dina sparade filter, gör så här:

1. Klicka på Filter
2. Markera det filter du vill förändra och klicka på OK eller tryck Enter.

Om du önskar förändra något av dina sparade filter, gör så här:

1. Klicka på Filter
2. Markera det filter du vill förändra och klicka på OK eller tryck Enter.
3. Gör dina ändringar i den ordinarie inställningsrutinen.
4. Klicka på Spara.

Nu har du uppdaterat ett befintligt filter.

Om du önskar ta bort något av dina sparade filter, gör så här:

1. Klicka på Filter
2. Markera det filter du vill ta bort och klicka på Ta bort. Observera att filtret tas bort direkt utan återvändo.
3. Klicka på Avbryt
 

Träfflista

Träfflistan är en uppräkning i kortformat av de titlar som du har fått träff på.

Knappen Rensa eller funktionstangenten F7 rensar den gamla sökfrågan samt träfflistan och ställer markören i sökfältet för inmatning av ny sökfråga.

Varje träff presenteras på en separat rad, med uppgift om hylla, författare (=huvuduppslag, marcfält 100, 110, 111 eller 130), titel (fält 245 a, n, p), upplaga (fält 250), utgivningsår, tillgänglighet ("inne på")  på inloggad enhet där grön bock betyder ja, tomt betyder nej, medietyp samt läsordning (läsordning, dvs i vilken ordning man bör läsa titlar som ingår i ett fortsättningsverk, förutsätter att uppgift om detta finns i postens marcfält 886 eller 887 delfält o, alternativt att ni har lagt in information i fält 999, delfält a (Titel på första delen) och delfält b (Titelnummer för första delen). Längst till höger finns kolumnen F som är markerad med en bock om det är en fjärrlånepost.

Under träfflistan finns rutan Antal träffar där du kan se hur många träffar träfflistan innehåller.

Valbara och flyttbara kolumner. Om du högerklickar på en kolumn och väljer Dölj/visa kolumner alternativt trycker ner funktionstangenten F9 kan du påverka vilka kolumner som ska visas. Avmarkera de du inte vill ha med i träfflistan och klicka på Spara

Denna inställning sparas per användare och ligger kvar tills du gör ett annat val eller återställer till ursprungliga värden.

Du kan också byta plats på kolumnerna. Ställ dig på den kolumn du vill flytta och dra den med musen till önskad plats. Upprepa manövern om du vill byta plats på fler kolumner. Om du vill att den här ordningen ska gälla även då du öppnar Expertsök i framtiden ska du gå in på F9 (alt högerklicka och välja Dölj/visa kolumner och där klicka på Spara. Om du vill återställa default-ordningen ska du gå in på Dölj/visa kolumner och klicka Återställ och sedan Spara.

Den första raden, d v s den första träffen, är  markerad när man gjort en sökning. För att förflytta dig i listan (=flytta markeringen) kan du använda piltangenterna. Du kan också ange önskat radnummer i fältet för radnummer och trycka Retur. Du kan också direkt klicka på önskad rad.

Bläddra. Om du har fått en lång träfflista kan du bläddra framåt en sida i taget med Page Down och bläddra bakåt med Page Up. För att detta ska fungera måste någon av träffarna vara markerade.

Du kan också använda rullningslisten till höger för att snabbt ta dig fram i träfflistan.

Sortera. Du kan välja sorteringsordning genom att klicka på önskad kolumn, t ex År för att få träffarna sorterade efter utgivningsår. Klickar du på År en gång till sorteras listan i omvänd ordning efter utgivningsår. Om träfflistan innehåller fler än 300 poster måste du ha gått ner till den sista raden på träfflistan för att kunna sortera. Detta görs enklast med ett klick på knappen Hämta alla. Grundinställningen för hur du vill att träfflistan ska sorteras gör du i Användarinställningar.

Serie. Med knappen Serie i kan du hitta fortsättningsverk som hör ihop med den markerade titeln. Detta förutsätter att hänvisning till första delen finns i katalogposten för övriga delar. Det finns två sätt att ange läsordning: antingen läggs detta in i fält 999, via knappen Läsordning i katalogiseringsfönstren, eller med hjälp av fält 886 eller 887 i BURK-poster. 

Om du har en filterinställning som begränsar sökfrågan till en viss organisation/enhet/avdelning tar sökning med knappen Serie inte hänsyn till detta filter utan presenterar alla träffar i den aktuella serien, oavsett exemplarens tillhörighet.

Markera. Du kan i träfflistan markera vilka titlar du är intresserad av och sedan fortsättningsvis arbeta med dessa. För att markera titlar som står i en följd: håll nere Shift, och klicka på den första resp. sista titeln. Samtliga titlar däremellan blir då markerade. För att markera enstaka titlar: håll nere Ctrl och klicka på önskade titlar.

Skriva ut och Skicka. För att skriva ut eller skicka markerade titlar, välj Skriv ut... En dialogruta öppnas där du får möjlighet att välja katalogpostformat innan du verkställer utskriften. Dialogrutan informerar dig om hur många titlar du kan förvänta dig. Formatet Träfflista är förvalt, samt funktionen Utskrift och du kan välja ett annat format, samt om du hellre vill skicka listan med e-post.

Om du vill skriva en kommentar till listan markerar du kryssrutan Kommentar. När du klickar på OK öppnas då en ruta där du t ex kan skriva en rubrik till din lista. Om du har valt e-post anger du därefter aktuell e-postadress.

Om du vill skriva ut eller skicka hela träfflistan ska du se till att ingen post är markerad. Om en post är markerad avmarkerar du den genom att hålla nere Ctrl och samtidigt klicka med vänster musknapp.

Reservera. Du kan reservera en titel direkt från träfflistan genom att markera önskad titel och sedan klicka på Reservera i knappraden längst ner. Läs mer om reservationer nedan.

Reservationskorg. Under träfflistan finns en ikon som symboliserar en korg/kundvagn som du kan fylla med titlar för att reservera.

Håll nere vänster musknapp och dra ner de titlar som du vill kunna reservera i mängd. Alternativt kan du öppna korgen först genom att dubbelklicka på den, och dra titlarna dit.

Till höger om korgen visar en siffra hur många titlar som korgen innehåller.

Dubbelklicka på korgen för att öppna den (om den inte redan är öppen).

Fönstret Reservationskorg ger dig möjlighet att påverka ordningsföljden för seriereservationer. Genom att använda pilarna nere till vänster kan du flytta titlarna för att få dem i den ordning du vill läsa dem.

Klicka på Reservera (läs nedan om reservering).

Du kan ta bort titlar ur korgen genom att markera dem och klicka på Ta bort.

Reservationskorgen behåller oreserverade titlar tills du stänger Expertsök
 

Avgränsa sökning/fasetter

När du utfört en sökning kan du i använda de sk fasetterna under rubriken Avgränsa sökning till höger om träfflistan. 

De fasetter som finns är Medietyp, År, Hylla, Författare och Språk. Du kan ändra vilka som visas med hjälp av kugghjulet uppe i högra delen av huvudmenyn. Om du inte ser några fasetter till höger om träfflistan kan du slå på dem här. 

Dubbelklicka på en fasett för att verkställa avgränsningen. Du kan använda flera fasetter på en gång. Markera dem du önskar med ctrl-musklick och tryck ner Enter-tangenten. Genom att klicka på Tillbaka-knappen visas ursprungssökfrågan i sin helhet igen.
 

Slå ihop poster

Avlägsna dubbletter
Flytta reservationer 

Om databasen innehåller oönskade dubbletter, dvs om lokaliserade exemplar, beställningar och/eller reservationer och statistik blivit fördelade på två eller flera katalogposter som pekar på samma verk kan du använda funktionen för postsammanslagning.

Funktionen kan också användas för att flytta reservationer från en titel till en annan. 

 

Avlägsna dubbletter:

Ange lämpligt sökvillkor och välj träfflista. Markera två poster i träfflistan som skall omfattas av postsammanslagning. Om fler än två poster berörs får du arbeta i flera omgångar - med två poster i taget.

Klicka på Slå ihop.

Fönstret Slå ihop poster redovisar egenskaperna hos de två utpekade katalogposterna. Färgmarkeringarna i MARC-fälten betyder följande:

Gult: Värdet skiljer sig åt mellan de två posterna

Brunt: Värde finns i detta fält i post 1 men inte i post 2.

Blått: Värde finns i detta fält i post 2 men inte i post 1.

Gör en markering av den post du önskar behålla och klicka sedan på Slå ihop. Klicka på Spara eller OK.  Nu försvinner den oönskade posten från databasen och exemplar, eventuella beställningar och reservationer samt aktuella statistikuppgifter knyts till den önskade posten i stället.

Om du valt ut den post som skall behållas men vill ta med uppgifter från den avvikande uppgifter från systerposten, gör du enligt följande:

Komplettera den post som skall behållas genom att markera den rad du önskar i den post som skall försvinna och klicka på knappen Lägg till.  Raden flyttas från den oönskade posten till den önskade. Observera att detta kan innebära att du får flera rader med samma fältkod.

Du kan också byta ut innehållet i ett fält i den önskade posten genom att markera aktuella rader i båda posterna och sedan klicka på Byt ut. Fältets innehåll ersätts med information från den oönskade posten. Men observera att det inte är möjligt att byta ut en uppgift i den önskade katalogposten mot ingenting (= ett fält med bara en tomrad) i den oönskade posten.

Klicka på Slå ihop när du har gjort de justeringar du önskar. Klicka på Spara eller OK för att bekräfta sammanslagningen.

Anmärkningar
Bara poster av samma slag (= tillhör samma katalogposttyp) kan slås ihop. Det innebär t ex, att om du vill slå ihop olika posttyper får du inleda med att byta posttyp för någon av de berörda posterna. Ändring av katalogposttyp görs i fönstret Katalogisera.

Katalogposter knutna till posttyperna Fjärrlån eller Periodika kan ej slås ihop.

Poster som har kopplingar till rutinen Avvisade katalogposter kan ej slås ihop.

Katalogposter som ingår i listor och som försvinner vid sammanslagning försvinner också från de aktuella listorna. Men observera att de inte ersätts ej av sina systerposter.

Ftr

Flytta reservationer

Markera den post i träfflistan som du vill flytta reservationer från och den post du vill flytta reservationerna till. Om fler än två poster berörs får du arbeta i flera omgångar - med två poster i taget.

Klicka på Slå ihop.

Markera den post du vill flytta reservationerna till och klicka på Endast res. Avsluta med OK.

 

Sökhistorik

Fliken Sökhistorik ger dig möjligheten att återanvända tidigare gjorda sökningar. Dessa sökningar sparas automatisk så länge du jobbar i BOOK-IT och försvinner vid utloggning. De kan också sparas permanent.

Sökhistoriken presenteras i fem kolumner: Nr, Sökfråga, Historikfilter + sökfråga, Träffar (antal träffar som erhölls vid tillfället då sökningen gjordes) samt Sparad. Om filterinställning användes vid sökningen står den angiven i kolumnen Historikfilter + sökfråga. Sökfilterhistoriken presenteras med de kvalifikatorer som ligger bakom filterinställningarna. Exempel: Om filtret är "Facklitteratur" och sökbegreppet "mankell" står det (2/LK) OCH (mankell) i Historikfilter + sökfråga.

Valbara och flyttbara kolumner. Om du högerklickar på en kolumn och väljer Dölj/visa kolumner alternativt trycker ner funktionstangenten F9 kan du påverka vilka kolumner som ska visas. Avmarkera de du inte vill ha med i träfflistan och klicka på Spara.

För att använda en tidigare sökfråga ska du dubbelklicka på den aktuella raden alternativt markera rätt rad och trycka Enter. Då verkställs sökningen och en träfflista presenteras.
Om du har en sparad sökfråga som inkluderar en filterinställning har du möjlighet att använda den utan filtret genom att bocka ur Sök med historikfilter i nedre delen av fliken innan du verkställer sökningen.

Det går inte att använda en sökfråga ur sökhistoriken tillsammans med en ny filterinställning.

Sparade sökfrågor är markerade med en grön bock i kolumnen Sparad. För att spara en sökfråga ska du markera aktuell rad och klicka på Spara/Spara ej. Samma knapp används då du vill ta bort en sparad fråga. Den gröna bock försvinner och nästa gång du öppnar Expertsök är inte sökfrågan kvar.

 

Katalogposten

När du vill titta på en träff i fullpostformat markerar du den i träfflistan och trycker Retur eller klickar på fliken Katalogpost. Om du inte själv har valt någon träff i listan kommer träfflistans första titel att visas. Du kan också komma direkt till katalogposten genom att dubbelklicka på önskad rad i träfflistan.

Katalogposten visas i det format som har lagts in som standard för respektive användare (görs av systemadministratören under Administration - Användare). Du kan välja ett annat format i listrutan ovanför katalogposten. Fäll ut listrutan för att se de katalogpostformat som finns att välja mellan. Klicka på önskat format. (Endast formaten ISBD, Rubrik och MARC är intressanta i detta läge.)

Om du på detta sätt väljer ett annat format kommer katalogposterna i fortsättningen att presenteras i detta format, tills du gör ett nytt val eller tills du avslutar Expertsök.

Om posten visas i formaten ISBD eller Rubrik markeras sökbegreppen så du tydligare ser var i posten dina sökord finns. Denna markering finns inte i formatet MARC.

Vissa fält är gjorda som klickbara länkar: Klassifikation, hyllsignatur, huvuduppslag, förlag och serietitel. Vid klick på ett begrepp görs en vidaresökning på detta ord ihop med den kvalifikator som används för ändamålet. Exempel: Klickar man på Bonnier i fält 260 $a görs en sökning på bonnier/fö. Längst nere i fönstret finns knappen Senaste (F6) som tar dig tillbaka till ursprungssökningen.

Ovanför den gula katalogposten finner du postens katalog-id. Detta id tilldelas av databasen när katalogposten skapas eller importeras, och det används t ex i periodikamodulen (tilläggsmodul). Katalog-id är sökbart i Expertsök med kvalifikatorn id, t ex 55997/id. I rutan intill visas ett sk externt katalog-id, Ext. katalogid. Detta id används när poster skickas ut till Axiell Arena eller andra publika webblösningar som använder BOOK-ITs API "BOOK-IT Web services". Om du t ex söker efter en särskild post med hjälp av prefixet id: i Arena ska du använda detta externa id. I BOOK-IT är det sökbart med kvalifikatorn eid.

Längst till höger i katalogpostvyn visas totalt antal reservationer för aktuell titel.

Till höger om katalogposten visas eventuell omslagsbild från t ex Adlibris, Syndetics eller annan källa, samt länk till mervärden från Syndetics om biblioteket har ett sådant abonnemang. Leverantörer av omslagsbilder definieras i fönstret Administration|Grunddata|Webb|Bildleverantörer.

Du kan titta på föregående eller nästa katalogpost genom att klicka på pilarna i nederkanten.

Om du markerat vissa titlar i träfflistan är det endast mellan dessa titlar du förflyttar dig.

Om katalogposten innehåller en internetlänk kan du öppna den antingen genom att klicka på knappen Länk eller genom att dubbelklicka direkt i katalogposten.

Markering av text i katalogposten görs genom att hålla nere vänster musknapp och dra musen över den text som ska markeras. Texten kan kopieras med ctrl-c eller med högerklick, Kopiera.

Om katalogposten har en resurs knuten till sig är knappen Resurser aktiverad. Klicka på knappen för att se vilken/vilka resurser, t ex ett worddokument eller en bild, som är kopplade till posten. Du kan sedan öppna dessa dokument genom att klicka på Öppna. Läs här hur du lägger till resurser.

Knappen Sänd till... tar med sig katalogposten till inköps-, fjärrlåne-, eller periodikamodulen -  beroende på vilket val du gör i listrutan, vilka moduler biblioteket har licenser för, och vilken behörighet du har. I respektive modul eller rutin kan du därefter arbeta vidare med posten.

Om du istället direkt vill lokalisera den bok du har hittat katalogposten för klickar du på knappen Lokalisera vilket tar dig direkt till lokaliseringsfönstret. När du öppnar fönstret Lokalisera från Expertsök får du med dig den information som behövs från katalogposten.

För att ändra eller ta bort katalogposten klickar du på Katalogisera, via mallar eller Katalogisera, fritt. Katalogiseringsfönstret öppnas då och informationen från katalogposten följer med. Du kan göra olika typer av modifieringar beroende på vilken behörighet  du har i systemet, t ex klicka på Ta bort. Katalogposter i mängd kan tas bort i Mängd katalogposter.

Du kan reservera titeln genom att klicka på Reservera i knappraden längst ner eller trycka på funktionstangent F10 på tangentbordet.

Beståndsflikarna

Bestånd

Du kommer till fliken Bestånd från katalogposten genom att trycka Retur, eller klicka på fliken Bestånd, eller med kortkommandot Ctrl+5. Högst upp ser du ett gult fält med förkortad bibliografisk information för den titel du arbetar med. Till höger om detta fält får du information om det sammanlagda antalet reservationer i ditt reservationssamarbete.

Beståndsinformationen i denna flik presenteras med en rad per exemplar, med information om avdelning, placering, exemplartyp (T), cirkulationskategori, hyllsignum, status,  förfallodatum (förfallodatum inom parentes betyder öppen lånetid efter ordinarie förfallodatum), ev publikationsnummer och extern anmärkning, etikettnummer samt en kolumn (A) som markeras med en bock om det finns en anmärkning knuten till exemplaret. Om modulen för flytande lokalisering är aktiverad visas dessutom en kolumn F, som ibockad innebär att det aktuella exemplaret har fått en flytande lokalisering.

Valbara och flyttbara kolumner. Om du högerklickar på en kolumn och väljer Dölj/visa kolumner alternativt trycker ner funktionstangenten F9 kan du påverka vilka kolumner som ska visas. Avmarkera de du inte vill ha med i träfflistan och klicka på Spara

Exemplartyperna kan vara B för beställt exemplar via inköpsmodulen, F för fjärrlån, T för tillfälligt exemplar E för elektroniskt exemplar (e-lån via eHUB) eller R för fiktivt bestånd. Om kolumnen för exemplartyp är tom är exemplartypen "standard", dvs ett lokaliserat exemplar.

För ytterligare information om exemplaret: markera önskad rad och klicka på Exemplar i knappraden längst ner, alternativt dubbelklicka eller trycka Enter på önskad rad , för att öppna fönstret Exemplarinformation. Du kan också markera önskad rad och trycka på höger musknapp för att öppna ett s k  egenskapsfönster med samlad information om exemplaret, alternativt trycka på tangenten F12. Du kan inte utföra några ändringar i egenskapsfönstret, men däremot i fönstret Exemplarinformation.

Om du markerar två eller flera exemplarrader och därefter går till exemplarnivån  så kan du  bläddra mellan de markerade exemplaren med hjälp av framåt- och bakåtpilarna. Mellan pilarna finns information om vilket exemplar i ordningen som visas (t.ex 3/9 som innebär att information om det tredje markerade exemplaret av nio visas).

När du befinner dig i fliken Bestånd kan du ändra inställningarna för Visning av bestånd. Det gör du i delfönstret Inställningar i den vänstra spalten i fönstret. Välj Visning av bestånd i den övre listrutan och välj sedan ett nytt värde i listrutan nedanför. Klicka på Lägg till. Du kan på motsvarande sätt markera en vald inställning för visning av bestånd under Nuvarande inställningar och klicka på Ta bort. Varje förändring du gör visar sig direkt i beståndsfliken. Om du i Nuvarande inställningar har angett flera avdelningar för visning av bestånd, kan du växla mellan dem genom att markera önskad avdelning och därmed ändra informationen i beståndsfliken.

Här kan du också ändra inställningarna för Sortering av bestånd. Det innebär att du kan ställa in så du alltid ser de olika enheterna i den ordning du är mest intresserad av. Till exempel kan det vara bra att den enheten man arbetar på överst. Välj Sortering av bestånd i den övre listrutan och välj sedan ett nytt värde i listrutan nedanför. Klicka på Lägg till. Du kan på motsvarande sätt markera en vald inställning för visning av bestånd under Nuvarande inställningar och klicka på Ta bort

Du kan titta på föregående eller nästa beståndsredovisning per titel genom att klicka på pilarna.

Om du har markerat vissa titlar i träfflistan är det endast mellan dessa titlar du förflyttar dig.

Du kan reservera titeln genom att klicka på Reservera i knappraden längst ner alternativt trycka ner tangenten F10. Du kan också reservera ett särskilt exemplar genom att först markera önskad rad innan du klickar på Reservera, och därefter markera radioknappen Exemplarres.

Om modulen Hämtningsbeställningar är aktiverad visas knappen Hämta i fliken Bestånd. Funktionen används t. ex. för att beställa fram exemplar från magasin. Gör så här om du vill lägga en hämtningsbeställning på ett exemplar:

Markera önskat exemplar i beståndsfliken. Klicka på knappen Hämta.  Nu öppnas fönstret Sök låntagare. Om vald låntagare låntagarkategori och exemplaret uppfyller villkoren för hämtning (se nedan) genomförs beställningen. Om hämtningsavgift tillämpas visas en betalningsdialog. Om exemplaret eller låntagarkategorin inte godkänns för beställning visas dialogruta om detta, men här är det möjligt bestämma att beställningen ändå ska genomföras.

Förutsättningarna för att ett exemplar är beställningsbart är att: det ägs av inloggad enhet, det inte är utlånat, det inte är infångat, det inte är tillfälligt, det är senast återlämnat på ägande enhet, det har återlämnats efter lokalisering, det inte har fått statusbeteckning, det inte är fjärrlånat.
Dessutom måste cirkulationsparametern Hämtningsstyrning tillåta aktuell låntagarkategori, medietyp etc.

Alla genomförda beställningar vissas i fönstret Katalog|Hämtningsbeställningar.


Bestånd - summering

Från fliken Bestånd kommer du till fliken Bestånd - summering genom att klicka på fliken, eller med kortkommandot Ctrl+6. Högst upp ser du en rad med förkortad bibliografisk information för den titel du arbetar med. Till höger om detta fält får du information om det sammanlagda antalet reservationer i din reservationssamarbete.

Beståndsinformationen i denna flik presenteras med en rad per avdelning. För varje avdelning får du information om placering, antal exemplar, hur många exemplar som är tillgängliga,  förfallodatum, antal beställda men ej levererade exemplar samt beräknat leveransdatum för beställda men ej levererade exemplar (s k exspektans). Här kan du inte få någon ytterligare information om enskilda exemplar.

Även när du befinner dig i fliken Bestånd - summering kan du ändra inställningarna för Visning av bestånd. Det gör du i delfönstret Inställningar i den vänstra spalten i fönstret. Välj Visning av bestånd i den övre listrutan och välj sedan ett nytt värde i listrutan nedanför. Klicka på Lägg till. Du kan på motsvarande sätt markera en vald inställning för visning av bestånd under Nuvarande inställningar och klicka på Ta bort. Varje förändring du gör visar sig direkt i beståndsfliken. Om du i Nuvarande inställningar har angett flera avdelningar för visning av bestånd, kan du växla mellan dem genom att markera önskad avdelning och därmed ändra informationen i beståndsfliken.

I flikens nederkant finns tre rutor som visar totalsummor för spalterna Antal ex., Att låna samt Best.

Du kan reservera titeln genom att klicka på Reservera i knappraden längst ner eller trycka på tangenten F10.
 

Reservera

 

Du reserverar genom att klicka på Reservera eller tangenten F10 i någon av flikarna Träfflista, Katalogpost, Bestånd, Bestånd - summering eller i fönstret Reservationskorg.

När du klickat på Reservera får du först upp fönstret Sök låntagare där du med hjälp av till exempel lånekort eller namn identifierar låntagaren. Vid flera träffar får du upp fönstret Träfflista där du kan välja låntagare. Markera i det fallet önskad låntagare och tryck Välj.

När du har valt låntagare kommer du till fönstret Reservera. Du har möjlighet att titta på den fullständiga låntagarinformationen innan reservationen görs, genom att klicka på symbolen för Låntagare.

I listrutan Ansvarande enhet väljer du vid vilken enhet reservationen ska läggas. Som standardvärde visas den enhet du som användare är knuten till. Om du vill reservera en bok på en enhet som ni enligt reservationsreglerna inte har reservationssamarbete med, kan du köra över reglerna genom att välja den ägande enheten som ansvarande bibliotek.

I listrutan Hämtställe väljer du vid vilken enhet boken ska hämtas. Även här visas som standardvärde den enhet du som användare är knuten till.

Om låntagaren inte vill ha boken före ett visst datum kan du ange det i listrutan Från datum. Om boken återlämnas före detta datum löser inte reservationen ut. Eftersom boken kanske står inne på hyllan det datum då reservationen ska börja gälla, måste du ta ut plocklapp eller plocklista med regelbundenhet, för att kontrollera om det finns reservationer på medier som inte är utlånade. Det gör du under Cirkulation|Plockning

Om låntagaren inte vill ha boken efter ett visst datum kan du ange det i listrutan Till datum. Om du anger ett datum här kommer reservationen inte att lösas ut efter detta datum. Denna typ av reservationer kommer ändå att ligga kvar i systemet tills du tar bort dem. Detta gör du i fönstret Mängd reservationer.
I cirkulationsparametern Reservation, giltighetstid kan du ange ett förinställt värde för giltighetstiden.

Strax nedanför finns två knappar där du anger om du vill göra en titelreservation eller exemplarreservation. Det markerade standardvärdet är alltid titelreservation. Om du vill göra en exemplarreservation måste du påbörja reservationen från fliken Bestånd, och där ha markerat önskat/önskade exemplar. Endast detta/dessa exemplar fångas då in vid återlämning. Det går inte att gallra exemplar som det finns exemplarreservationer på.

På raden under anger du om endast först inkomna eller alla exemplar/titlar ska fångas in, eller om det är en seriereservation. Om aktuell låntagare redan har en seriereservation är knappen Lägg till i serieres. aktiverad och du kan lägga till ytterligare en del i serien. Klick på denna visar reservationsfönstret, varvid du ska markera en av reservationerna i en seriereservation för att ange vilken serie det gäller. Den nya titeln hamnar sist i ordningen i den aktuella seriereservationen.

Det markerade standardvärdet är alltid Första (inkomna exemplar/titel), såvida du inte markerat flera titlar i träfflistan, eller lagt flera titlar i reservationskorgen, då istället radioknappen Alla ex är markerad.

Du kan välja att göra reservationen global genom att markera kryssrutan Global. Reservationen lägger sig därmed på alla enheter. Om det inte finns något bestånd alls får du ett meddelande om detta. Om du väljer att ändå utföra reservationen kommer den att lägga sig på alla enheter, och reservationen löses ut på den enhet som först lokaliserar och återlämnar ett exemplar. Tänk på att globala reservationer inte tar hänsyn till reservationsreglerna.

Tvingad reservation, tidskrifter med olika cirkulationskategorier. Om du vill att personalen ska kunna reservera det senaste tidskriftsnumret som inte är till utlån när du har en prenumeration där det senaste numret inte ska vara till hemlån, men ska bli utlån när nästa nummer kommer så kan du tvinga in en reservation. Det innebär att när förutsättningarna ändras och exemplaret blir tillgängligt för utlån, så kommer tidskriftsnumret ut på plocklista. Gör så här. Markera aktuellt tidskriftsnummer, klicka på Reservera eller F10. Sök fram aktuell låntagare och markera radioknappen Exemplarres. Klicka OK. Du får besked att det inte finns några reservationsbara exemplar, markera raden, klicka Reservera och det blir en grön markering i kolumnen OK. När tidskriftsnumret sedan får en cirkulationskategori som tillåter utlån, kommer exemplaret ut på plocklista.

Längst ner i fönstret finns ett inmatningsfält där du kan skriva in en eventuell anmärkning på reservationen. Denna anmärkning syns både på reservationslappen och reservationsmeddelandet.

Klicka OK för att verkställa reservationen och lämna fönstret. Om låntagaren ska betala reservationsavgift öppnas fönstret Reservationsresultat.
Där anges vad reservationen kostar och du får tre alternativ att välja emellan: Betala avgiften, Slipper betala och Betala senare. (Om du väljer Betala senare lägger sig reservationsavgiften i fliken Skulder i låntagarinformationen.)

Markera en av knapparna.

Avsluta med Utför.

Om reservationen som du försöker göra inte stämmer med regelverket öppnas fönstret Reservationsresultat. Under rubriken Meddelande kan du läsa anledningen till varför reservationen inte gick igenom.  Du kan köra över regelverket genom att markera titeln och klicka på Reservera.

Stängd enhet: Läs funktionsbeskrivningen för Tillfällig stängning för att få en beskrivning av vad som händeer med reservationerna för en stängd enhet.

 

Titta på/Flytta/Ta bort/Ändra reservation

Du kan titta på, flytta, ta bort eller ändra reservationer i fliken Reservationskö i fönstret Expertsök. Dit kommer du genom att klicka på fliken Reservationskö eller med kortkommandot Ctrl+7. Utgångna reservationer visas inte här, utan endast i fönstret Mängd reservationer.

Högst upp ser du en rad med förkortad bibliografisk information för den titel du arbetar med. Till höger om fältet får du information om det sammanlagda antalet reservationer i det reservationssamarbete som den enhet du är inloggad på ingår i. Du kan byta enhet med hjälp av listrutan Enhet. Inställningen Alla visar hela reservationskön i den ordning reservationerna lagts oberoende av reservationsgrupp, filtrering på Enhet visar den korrekta kön med utgångspunkt i ansvarande enhets reservationsregelverk. Varje reservation presenteras med en rad.

Kolumnerna visar reservantens namn och låntagarid, reservationsdatum, för infångad: datum då den fångades in och var den fångades in, ansvarig enhet, hämtställe, ev publikationsnummer, markering om det är en exemplarreservation (E), markering om meddelande skickats ut (M).

Du kan ändra ordningen i reservationskön genom att markera önskad rad och klicka på någon av pilarna uppe till vänster.

Du kan hoppa till reservanten genom att ha en reservation markerad och klicka på figur-ikonen. Du kommer då till låntagarinformationens flik Reservationer.

Du kan ta bort en reservation genom att markera den och klicka på Ta bort.

Du kan ändra i en reservation genom att markera reservationen och klicka på Ändra. Du kommer då till dialogrutan Ändra reservation.

Här kan du ändra giltighetstid, ansvarande enhet och hämtställe eller skriva in en kommentar. Här får du också den fullständiga informationen om reservationen, t ex även när den skapades och av vilken användare. Här listas även alla exemplar som kan komma ifråga för denna reservation.

Kryssrutorna i kolumnen Typ är endast markerade om det är en:

Global reservation ,dvs en reservation som går förbi allt regelverk och fångar in första infångningsbara exemplar.

Hyllreservation, dvs reservation av media som inte är utlånat, och där cirkulationsparametern Reservationsstyrning, exemplar på hylla inte tillåter sådana reservationer.

Tvingad reservation, dvs reservation av media där inte reservationsreglerna (cirkulationsparametern Reservationsstyrning och/eller grunddatafönstret Reservationsregler) tillåter reservation och reservationen därmed inte kommer att fånga in titeln vid återlämning.
Kryssrutan markeras även när du reserverar en titel som saknar bestånd.

Om reservationen är en s k gruppreservation, d v s består av flera titlar där endast det först inkomna exemplaret av den först inkomna titeln ska infångas, finns ett nummer i fältet Gruppres. nr. Detta nummer, som genereras av systemet, är endast till för att hålla samman de olika titlarna i gruppreservationen.

Om reservationen är en s k seriereservation, d v s reservationen är inordnad i en viss följd tillsammans med andra reservationer, finns ett nummer i fältet Serieres.nr. I fältet Serieres. seq. ser du vilken plats i seriereservationsföljden den aktuella reservationen har.
När mediet som angetts på första plats i seriereservationen lånas ut aktiveras nästa reservation osv.
En passiv seriereservation, d v s där inte föregående reservation resulterat i ett utlån, har giltighetsdatum som inleds med "årtalet" 9999.

Om modulen Löpnummer på reservationer är aktiverad så visas nummer i fältet Löpnummer när aktuell reservation har blivit infångad på hämtstället. Förutom här visas löpnummer i reservationsdetaljerna i fönstren Låntagarinformation och Mängd reservationer, på reservationskvitto, -lapp och -meddelande samt i fönstret Överskriden hylltid.

I rullgardinslistan Enhet kan du filtrera reservationerna för att se den aktuella kön som finns på de enheter med vilka din enhet har reservationssamarbete. Det hjälper dig att ge låntagaren korrekt information om hans/hennes aktuella köplats. Filter på Alla visar det totala antalet reservationer inom samma kontoorganisation. Vid val av enhet visas enbart de reservationer som kan komma ifråga inom det reservationssamarbete som vald enhet ingår i. Antal res visar då totalt antal inom reservationssamarbetet.

Fönstret Mängd reservationer ger dig överblick över reservationerna i din kontoorganisation.
 

SRU-sök

SRU står för Search/retrieve via URL och möjliggör sökning i externa bibliotekskataloger. De medlevererade är LIBRIS, Library of Congress och finska Fennica och World Cat. För att få importera poster från Fennica behövs ett avtal med finska nationalbiblioteket. För World Cat krävs en WS-key som läggs in i Grunddatafönstret Katalog |SRU/SRV-databaser. Ansökan görs via länken: https://www.oclc.org/developer/develop/authentication/how-to-request-a-wskey.en.html 

Fler kataloger kan läggas till i grunddatafönstret Administration|Grunddata|Katalog|SRU/SRW, databaser. Via SRU-sök kan du även spara posterna till din lokala katalog och/eller använda dem i fjärrlånemodulen.

Fliken SRU-sök är belagd med en sk restriktion och är inaktiv om inte restriktionen tas bort, vilket kan göras av systemadminstratören. Du kan läsa mer om restriktioner i avsnittet Administration|Behörigheter

I vänsterkanten av fönstret utförs sökningen. Resultatet redovisas i den högra delen med träfflistan överst och vald katalogpost i det nedre, gula området.

Sökning
Välj databasen i rullgardinsmenyn överst till vänster. LIBRIS är förvalt. I grunddatafönstret SRU/SRW, databaser kan man välja en annan som standard. Denna standardinställning är gällande för alla användare i systemet.

Sökning kan utföras i följande sökfält: fritext, titel, författare, ämnesord, nummer (isbn, issn titelnummer mm), utgivningsår, språk och förlag. Om en databas inte tillåter en viss typ av sökspecifikation är denna dimmad.

Sökorden kan kombineras, OCH är den förvalda operatorn mellan varje sökord och du kan välja en annan operator i rullgardinsmenyn som innehåller OCH, ELLER, INTE.

När du matat in dina sökord, klicka på Sök eller tryck ner Enter på ditt tangentbord. Ett klick på  Rensa eller tangenten F7 rensar sökfrågan.

Vid sökning i Library of Congress behöver man ange titeln inom citationstecken för att få träff på titlar som innehåller fler än ett ord.

Visning av katalogpost
Katalogposten kan visas i sitt ursprungsformat eller i konverterad form (dvs så som den blir när den konverteras till BTJMARC1). Du kan växla mellan dessa två visningformerna med radioknapparna Originalpost och Konverterad post. Listrutan Visningformat ger dig möjlighet att se posten i de interna format som finns,  t ex ISBD, Rubrik och MARC.

Om du arbetar i en installation som använder MARC21 som katalogpostformat står det Filtrerad post istället för Konverterad post. Denna visning tar hänsyn till eventuella importfilter.

Import
Du kan importera poster din din egen katalog via knapparna Kat. via mall och Kat. fritt. Posten öppnas i de två olika katalogiseringsrutinerna och kan sparas därifrån. 

Du kan inte hämta uppdateringar till befintliga poster via SRU. Därför lämpar sig denna rutin bäst hämtning av enstaka poster och inte för kontinuerlig postförsörjning.

Skapa fjärrlån
Du kan hämta in poster till fjärrlånemodulen med knappen Skapa fjärrlån.