Ankomstregistrering

Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik)
För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720p) samt i "Bioläge".

 

Ange i listrutan Avdelning för vilken nivå i organisationen du ska ankomstregistrera. Klicka på Lägg till.

Sök fram aktuell tidskrift genom fritextsökning på titel, SISAC- eller EAN-kod. Om du har registrerat EAN-koden på tidskriftens titel i fönstret Prenumeration kan du programmera din skanner så att du kan läsa in streckkoden på samma sätt som du gör med en intelligent etikett. Du kan söka på tidskriftens ISSN i fälten Titel och SISAC.

Om din sökning resulterar i flera träffar presenteras dessa i en träfflista. Markera aktuell titel. Förväntade exemplar som ännu inte ankomstregistrerats presenteras. Förväntat nummer är markerat i grupprutan under, till vänster. Kontrollera noga att det är rätt nummer som är markerat. Om det är ett annat nummer som levererats markerar du det istället. I kolumnen Ank. ser du markering för nummer som blivit ankomstregistrerade enligt följande:

Grön bock: alla exemplar som är kopplade till aktuella prenumerationer är registrerade.

Gult streck: en del av exemplar som är kopplade till aktuella prenumerationer är registrerade.

Om systemet har uppgifter om titeln över mer än ett kalenderår, kan du skifta år med hjälp av listrutan Period. Det år som är förvalt är det som du angivit i systemparametern PE_DEF_BUDGET_YEAR. Du får utgivningsplanen, om den är genererad.

Du har möjlighet att  här göra ändringar i utgivningsplanen för till exempel dubbelnummer, bilagor etc. Detta gör du med hjälp av knapparna Lägg till..., Ändra och Ta bort

Lägg till används vid registrering av extrautgåvor.

Ändra används vid ändrade utgåvor, till exempel oförutsedda dubbelnummer.

Ta bort används för att ta bort utgåvor som inte kommer ut, till exempel numret efter ett oförutsett dubbelnummer.

Om det inte finns någon utgivningsplan för det aktuella året, kan du skapa en genom att klicka på Generera. (Detta förutsätter dock att det finns en utgivningsplan för ett föregående år som systemet kan kopiera.)

Ange utgivningsplanens start- och sluttidpunkt. Som förinställt värde anges innevarande års första resp. sista dag. (Detta förutsätter att det finns årsvis information upplagd för det nya året).

I fältet Första utgåva anges numreringen för årets första nummer, till exempel 2020:01.

Klicka på OK.

I grupprutan till höger presenteras uppgifter om aktuella prenumerationer som är kopplade till titeln. Här får du uppgift om Avdelning, Placering, Anmärkning (tas från fältet Anmärkning, pren. i prenumerationsfönstret) samt status i kolumnen Ank. (Reg., Avv. eller Lok.)

Klicka på Avvikelse om du vill ange en sådan för ett nummer som ännu inte anlänt.  När du angivit din avvikelse syns det i kolumnen Ank. som Avv. och också i Expertsök i kolumnen T med ett A. Själva texten på avvikelsen ser du med mouse-over och om du högerklickar eller använder F12 när du markerat aktuell rad. Om numret aldrig anländer kan du bara ta bort avvikelsen i Mängd exemplar.

Klicka på Registrera, varefter Lokalisera tänds om du angivit detta i fliken Prenumerationer under menyalternativet Periodika | Prenumeration.

Klicka på Lokalisera för att lokalisera ankomstregistrerade exemplar.

(Om systemet inte hittar något katalog-id kopplat till årgången får du ett meddelande på skärmen om detta. Du måste då gå till fönstret Prenumeration, söka upp titeln, markera aktuellt år i den årsvisa informationen, klicka på Ändra, och därefter klicka på Sök år. Om du inte hittar katalogid:et på detta sätt får du söka fram aktuell årgång i Expertsök och kopiera postens katalogid och sedan klistra in det för hand.)

I listrutan Lokaliseringstyp: kan du välja Nyförvärv eller Retroaktiv. Retroaktiv är förvalt som standard för att nyförvärvsstatistiken inte ska bli alltför häftig. Välj till exempel att lokalisera årets första nummer per tidskrift, som nyförvärv. Om du har tilläggsmodulen Flytande bestånd finns även alternativen: Nyförvärv, flytande och Retroaktiv, flytande. Läs mer här om lokalisering av så kallat flytande bestånd. Ange Giltighetstid, Placeringstyp och Enhet.

I nästa ruta får du information om det exemplar du arbetar med. Här ser du uppgifter om avdelningskod, avdelning i klartext, placering och eventuell anmärkning.

I grupprutan Lokalisering är de uppgifter om avdelning och placering, som är angiven för aktuell prenumeration, förvalda värden i listrutorna. Du har möjlighet att ändra dessa värden.

Klart för hylla. Om kryssrutan Klart för hylla inte är markerad får exemplaret status PV Nyförvärv i Expertsök och i Arena/BOOK-IT PUB står det som Ej tillgänglig/Inte inneDet går att reservera titeln när exemplaret har denna status. När exemplaret återlämnas fångas eventuella reservationer in och status PV Nyförvärv försvinner automatiskt. Om kryssrutan Klart för hylla markeras får exemplaret inte status PV Nyförvärv utan står som inne direkt och behöver inte återlämnas. 

I grupprutan Avvikande väljer du eventuell status i listrutan Status, skriver du in eventuellt avvikande hyllsignum, i listrutan Cirk. kategori väljer du eventuell särskild cirkulationskategori och i fältet Lånetid skriver du in en eventuell särskild lånetid för just detta exemplar, i antal dagar.

I grupprutan Exemplar kommer aktuellt tidskriftsnummer in. Du kan också du markera kryssrutan om du vill skriva in ett pris, ändra publikationsnummer, skriva in en extern information  (syns i BOOK-IT PUB och Axiell Arena) eller en exemplarspecifik anmärkning. Om du kommer på i efterhand att du skulle ändra ett publikationsnummer eller en anmärkning kan du göra det i Exemplarinformation.

Fältet Anmärkning används för exemplarspecifika anmärkningar, och kommer inte att synas i katalogposten, utan endast i exemplarinformationen.

Läs in etiketten i fältet Etikettnr med skanner. Du kan också knappa in siffrorna för hand (hoppa över de två sista kontrollsiffrorna) och trycka Retur.

Du har också möjlighet att registrera ett sk A-nummer. Det är ett automatgenererat exemplarnummer som kan användas för att lokalisera exemplar utan streckkodsetikett. Markera kryssrutan efter fältet Etikettnr innan du klickar på Utför för att skapa ett A-nummer. A-nummer består alltid av 11 tecken och inleds med ett A.

Om lokaliseringen fungerade visas exemplaret i rutan längst ner. Om det av någon anledning inte fungerade visas detta i fliken Ej uppdaterade tillsammans med ett felmeddelande.

Etikettutskrift. Om du vill göra en utskrift av en ryggetikett eller en bibliografisk etikett måste du välja etikettyp och antal innan du läser in exemplarnummer. Se anvisningarna för etikettutskrifter (i avsnittet om Lokalisering).

När exemplaret är lokaliserat klickar du på Stäng. Du kommer då tillbaka till fönstret Ankomstregistrering, där du kan söka upp nästa titel för ankomstregistrering.

Klicka på Spara eller OK.

Rapporter

Du kan skriva ut listor över ankomstregistrerade tidskrifter. Läs mer under Rapporter.