Under huvudmenyvalet Fjärrlån finns menyvalen Beställning, för inläggning och hantering av fjärrlån, Statistik, för att få fram antal beställda och ankomstregistrerade fjärrlån med ytterligare filtreringsmöjligheter samt Import, för att importera fjärrlån gjorda i Libris.

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices