Guide

 

BOOK-IT:s huvudfönsterNär du startat och loggat in i BOOK-IT visas huvudfönstret. Det består av en menyrad och ett fält med snabbknappar till de mest använda funktionerna.

Alla aktiviteter initierar du från huvudfönstret genom att antingen göra ett val i menyn, ett snabbval associerat till ett menyval (med knapparna på tangentbordet, t ex Ctrl-U för Utlån), eller genom att klicka på en av knapparna i verktygsfältet.

Om du försöker öppna ett fönster som redan är öppet, och din behörighet begränsas till att öppna endast ett fönster, så visas det redan öppnade fönstret. Undantag från denna regel gäller för fönster som öppnas från ett annat fönster (t.ex. Sök låntagare).
Inställningar för att kunna öppna fler än ett fönster av samma slag (t.ex. två Sök låntagare eller två  Expertsök) görs i fönstret Administration | Behörigheter.

När ett menyval är ljusgrått innebär det att det inte kan väljas. Det kan bero på att du inte har behörighet till den funktionen.

När muspekaren placeras över en knapp i verktygsfältet visas en beskrivning av knappens funktion. 

Fönsterhantering

För de flesta fönster kan storleken justeras genom att muspekaren placeras på fönstrets kant. När muspekaren ändrat utseende till en dubbelriktad pil drar du fönstret till önskad storlek. För att förstora fönstret på bredden och på höjden samtidigt placeras muspekaren i ett av fönstrets hörn och dras till önskad fönsterstorlek.

Du har möjlighet att förstora textfonten i menyerna och fönstren genom att klicka på kugghjulet till höger, läs mera under Personliga inställningar nedan.

Dialogrutor
Dialogrutor är fönster som inte går att minimera eller maximera, och som inte syns i menyn i BOOK-IT:s huvudfönster eller i aktivitetsfältet. De placeras mitt i det fönster som de öppnas ifrån. Ingen annan aktivitet kan utföras innan dialogrutan stängts. När dialogrutan stängs kommer du tillbaka till det fönster som öppnade dialogrutan.

Personliga inställningar och navigationspanel

Längst ut till höger finns ikonerna Läs systemmeddelande, Användarinställningar och Fönsternavigering.

Kugghjulet öppnar fönstret Användarinställningar där du kan göra egna inställningar för olika funktioner. Det gäller följande:
Teckenstorlek på alla texter i systemet,
Typsnitt på BOOK-IT-klienten samt i katalogpostvisningen. (Observera att alla tecken inte visas korrekt i alla typsnitt. Typsnitten Sans serif (default) och Monospaced är de som har stöd för alla diakriter och skriftarter.)
Storleken på stora fönster. Om du arbetar vid en stor bildskärm vill du kanske ha större fönster.
Vilka fasetter (avgränsningar) som ska visas i Expertsöks flik Träfflista.
Vilka sökhjälpmedel du vill ha möjlighet att använda vid sökning i Expertsök (läs om Interna och Externa sökförslag samt Fuzzy-sökning vid 0-träff under Expertsök).
Kryssrutan för Fuzzy låntagarsök kan du bocka ur om du inte vill ha fuzzysökning  som defaultinställning (läs mer under Sök låntagare).

Här finns också en kryssruta för Visa lokaliserat ej återlämnat material som tillgängligt (för att slippa se statusen PV Nyförvärv för exemplar som inte har blivit återlämnade efter nylokalisering, och som sedan aldrig har blivit utlånade).

 

Användarinställningar

Fönstret Inställningar kan du också öppna via menyn Verktyg.

Användarinställning för bildskärm.
Grundinställningen i BOOK-IT är anpassad för en skärmupplösning på 1024x640 bildpunkter, och eftersom de flesta skärmar idag kan hantera högre upplösning så kan det  ställas in per användare. BOOK-IT känner av hur stort ett fönster kan göras och indikerar det genom att ange var max ligger på skalan.

Navigationspanelen

Den andra gröna knappen till höger i huvudmenyn leder till navigationspanelen. Den hjälper dig att få överblick över vilka funktioner du har öppnat och var du befinner dig i en tråd av fönster öppnade i varandra.

Om du markerar ett fönster och klickar på Visa kommer detta fönster i fokus. Du kan också stänga fönster härifrån, och om du väljer Stäng när ett överordnat fönster är markeras stängs även de fönster som är underordnade. Stäng alla stänger alla fönster utom huvudmenyn. CTRL+W öppnar och stänger navigationspanelen.

 

 

 

 

 

 

 

Träfflistor

Träfflistor kan sorteras genom att klicka på kolumnrubriker. Om listan inte går att sortera vid första försöket, klicka på Hämta alla så att hela listan hämtas upp från databasen till klienten så kommer det att fungera med sortering.

Träfflistor som har ett kugghjul i kolumnen Nr har valbara kolumner.

Det betyder att du kan högerklicka i en kolumn och välja Dölj/visa kolumner alternativt trycka ner tangenten F9 och i fönstret som visas avmarkera de kolumner som du inte vill se. Inställningen sparas per användare tills du gör ett nytt val eller klickar på Återställ för att få tillbaka ursprungsinställningen.

Du kan också välja att ändra bredden på kolumnerna eller ändra ordningen genom ”drag och släpp”-tekniken. Använd Spara-knappen i Dölj/visa kolumnen om du vill spara dessa ändringar.

Användarinställning för sortering av Expertsöks träfflista.
Sorteringen av Expertsöks träfflista kan ställas in enlig eget önskemål. De val man kan göra är Utgivningsår/Huvuduppslag, Titel/Författare och Huvuduppslag. Grundinställningen är Titel/författare.

Standardknappar

OK
Accepterar de ändringar som gjorts i ett fönster och stänger fönstret.
Spara
Sparar de ändringar som gjorts i ett fönster utan att stänga fönstret. Är endast tillgänglig då osparade ändringar finns.
Avbryt
Avbryter alla aktiviteter och stänger fönstret. Om information har ändrats, får du en kontrollfråga.
Stäng
Avbryter alla aktiviteter och stänger fönstret. Används då inga uppgifter kan ändras.
F1, funktionsknapp för Hjälp
Visar ett hjälpfönster med information om aktuellt fönster.
F7, funktionsknapp för Rensa
Rensar fönstret varvid markören ställer sig i default-fältet.


Lägg till 
(Se plustecken ovan).  Lägger till en ny post med inmatade uppgifter.
Lägg till…
(Se plustecken ovan). Öppnar en dialogruta för att skapa en ny post.
Ändra…
(Se pennsymbol ovan). Öppnar en dialogruta för att ändra markerad post.
Ta bort
(Se krysstecknet ovan). Tar bort markerad post.
Återställ
Återställer all information i ett fönster.
Skriv ut
Skriver ut formaterat innehåll i fönstret. Om alla eller inga poster är markerade skrivs samtliga poster ut, annars skrivs endast markerad/e post/er ut.
Tillbaka
Stänger fönstret och återgår till ursprungligt fönster.
Hämta alla
Hämtar upp alla träffar i träfflistor som inte hämtas per automatik, t ex i Expertsök (max 300 titlar hämtas per automatik) och i Mängd exemplar (max 50 titlar hämtas per automatik).

Kortkommandon

Följande kortkommandon är i huvudsak Windows-standard och kan användas i BOOK-IT. Observera att du kan lägga in egna kortkommandon i BOOK-IT under Verktyg| Menystruktur.

TAB

Hoppar till nästa ruta/funktion

SHIFT + TAB

Hoppar till föregående ruta/funktion

PAGE DOWN

Bläddrar en sida nedåt i listor

PAGE UP

Bläddrar en sida uppåt i listor

HOME

Till början av inmatningsfältet

END

Till slutet av inmatningsfältet

CTRL + Vä musklick

Markera rader i flervalslista

SHIFT + Vä musklick

Markera alla rader mellan markerad rad och aktuell rad i flervalslista

ENTER

Utför "standardoperation" på markerat objekt i lista

DUBBELKLICK

Utför "standardoperation" på markerat objekt i lista

MELLANSLAG

Detsamma som musklick

RETUR

Används för att "klicka på" standardknappar (de med fet stil)

MELLANSLAG

Används för att "klicka på" standardknappar (de med prickad kant)

ALT + TAB

Växlar aktiva fönster

ALT + F4

Stänger aktivt fönster

ALT

Aktiverar meny

ALT + PIL NER

Öppnar listruta

PIL

Väljer bland menyalternativen

PIL

Hoppar ett steg upp eller ner i listor

ALT+PIL > och PIL<

Bläddrar framåt/bakåt bland flikar

DELETE

Ska i de flesta fall vara kopplad till knappen "Ta bort"

INSERT

Ska i de flesta fall vara kopplad till knappen "Lägg till..."

CTRL + C

Kopiera

CTRL + X

Klipp ut

CTRL + V

Klistra in

CTRL + L

Låser applikationen (öppnas med lösenord)

CTRL + P

Skriver ut aktivt fönsters innehåll. Om alla eller inga poster är markerade skrivs samtliga poster ut (i vissa fönster skrivs endast de 50 första posterna om du inte först rullat ner i träfflistans sista post eller klickat på Hämta alla-knappen.). Annars skrivs endast markerad/e post/er ut.

CTRL + SHIFT + S

Sparar aktivt fönsters innehåll till valfri plats på disk/nätverk

CTRL + SHIFT + musmarkering

Används för att markera ord/fält i katalogpost

CTRL + U

Startar Utlån

CTRL + R

Startar Återlämning

CTRL + O

Startar Omsättning

CTRL + E

Startar Expertsök

CTRL + K

Startar Exemplarinformation

CTRL + N

Startar Skapa låntagare

CTRL + F

Startar Sök låntagare

CTRL + Q Startar Plockning
 
CTRL + T

Startar Periodika - Prenumeration

CTRL + Y

Startar Periodika - Ankomstregistrering

CTRL + I

Startar Fjärrlån - Beställning

CTRL + B

Startar Inköp - Beställning

CTRL + M

Startar Inköp - Ankomstregistrering

CTRL + W

Öppnar och stänger navigationspanel

CTRL + SHIFT + X

Stänger BOOK-IT

CTRL + 1

Första fliken

CTRL + 2

Andra fliken

CTRL + 3

Tredje fliken

CTRL + 4

Fjärde fliken

CTRL + 5

Femte fliken

CTRL + 6

Sjätte fliken

CTRL + pil > och pil < Bläddrar på samma nivå, t.ex. mellan katalogposter eller beståndsposter i Expertsök.
ALT + E Aktiverar symbolen för hopp till katalogpost
ALT + L Aktiverar symbolen för hopp till låntagarinformationen
ALT + U Kortkommando från Låntagarinformation till Utlån
ALT+P Aktiverar Bibliothecas RFID-integration (= På)
ALT+A Avaktiverar Bibliothecas RFID-integration (= Av)

F1

Startar hjälpfunktionen för aktivt fönster

ESC

Avbryt

F2

OK (Sparar och stänger fönstret)

F12

Öppnar egenskapsfönster

F3

Startar Utlån

F4

Startar Återlämning

F5

Startar Omsättning

F6

Senaste låntagare = senaste låntagare som har sökts fram i BOOK-IT

Shift + F6 Tidigare låntagare = tidigare låntagare som har sökts fram i BOOK-IT

F7

Rensa

Shift+F7 Sök låntagare: rensa listan över alla tidigare framsökta låntagare
 
F8 Låna om alla eller markerade exemplar i Låntagarinformationens Böcker hemma-flik.
F9 Öppnar val av kolumner i fönster som har träfflistor försedda med ett kugghjul i kolumnen Nr. 

F10

Startar Reservation

Höger musklick

Öppnar egenskapsfönster

ESC

Stänger aktivt fönster

 

Spara filer

Om du vill spara träfflistor för vidare bearbetning i Excel gör du så här:
1. Välj Arkiv | Spara
   eller
1. Tryck Ctrl+Shift+S
Spara filen på önskad plats i det format som BOOK-IT föreslår, alternativt byt till ... Office 2003.

Förvalt är att radioknappen Allt är markerad. Om du har markerat vissa rader i din träfflista ska du istället markera radioknappen Markerat

Navigera inom ett fönster

Tab används för att förflytta markören mellan fält, kryssrutor, radioknappar etc i ett fönster, från vänster till höger och uppifrån och ner. Med Shift - Tab navigerar du bakåt, d v s från höger till vänster och nerifrån och upp.
Ctrl + 1, Ctrl + 2, … används för att aktivera en flik i ett fönster. Ctrl + 1 till första fliken, Ctrl + 2 till andra fliken etc. Här fungerar också Alt + pil framåt/bakåt

 

Komponenter i ett fönster

Fält som information ska skrivas in i har vit bakgrundsfärg.
Om ett initialt värde anges är det markerat för att du enkelt ska kunna ta bort det med en knapptryckning.
Om antalet tecken som ska matas in alltid är detsamma, flyttas markören automatiskt till nästa fält när alla tecken är inmatade.

Fält som ger information har samma färg som bakgrunden.

Radioknappar utgör en grupp om minst två stycken, där en ska väljas.

En kryssruta kan vara antingen markerad eller omarkerad. Ledtexten definierar vad en markerad respektive omarkerad kryssruta innebär.

En textruta kan vara editerbar eller icke editerbar. Den kan ha en horisontell och/eller vertikal rullningslist.

Vid knapptryckning i en lista, markeras den första av de alternativ i listan som börjar med aktuellt tecken. Ytterligare knapptryckning med samma tecken markerar nästa alternativ som matchar o.s.v.

Listor med flera kolumner kan sorteras på en vald kolumnrubrik genom att klicka på kolumnrubriken.
Kolumnens bredd kan ändras genom att placera muspekaren på kolumngränsen och dra tills kolumnen får önskad bredd.

Listrutor är en kombination av utdatafält och lista, dock med avvikelsen att utdatafältet har vit bakgrund.
Listan visas när du klickar på pilen till höger om fältet.
Du kan skriva in ett till tre tecken för att komma rätt i listrutan, till exempel de tre första tecknen i ett enhetsnamn för att ställa in Avdelning i Expertsöks filterinställningar.  
Du kan även använda page up/down eller home/end för att bläddra.

 

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices