Etikettunderhåll

Detta fönster används för att lägga till fler etiketter på ett exemplar eller byta ut en befintlig etikett mot en ny.

Gör så här för att komma dit:

1. Välj Katalog i huvudmenyn
2. Välj Etikettunderhåll

Börja alltid med att läsa in den etikett som finns på exemplaret. Då presenteras de etiketter som är knutna till detta exemplar.

Du kan sedan välja att lägga till en ny etikett som kopplas till samma exemplar, ersätta den befintliga etiketten med en ny eller helt ta bort en eller flera extra-etiketter från ett exemplar.

Lägga till ny etikett

Ställ markören i fältet Lägg till etikett.
Skanna etiketten. Om du matar in etikettnumret manuellt ska du avsluta med Enter.

Ersätta etikett

Ställ markören i fältet Ersätt etikett. 
Skanna etiketten. Om du matar in etikettnumret manuellt ska du avsluta med Enter.

Ta bort etikett

Du kan också ta bort en gammal etikett genom att först markera den och därefter klicka på Ta bort. Observera att du inte kan ta bort den sista etiketten som är kopplad till exemplaret. Varje exemplar måste alltid ha minst en etikett knuten till sig.Om det bara finns en etikett ska man istället använda Ersätt etikett.