Etikettutskrifter


Systemet erbjuder en enkel rutin för utskrift av ryggetiketter och bibliografiska etiketter. Ryggetiketterna innehåller hyllsignatur från katalogposternas fält 852 h (för MARC21) eller 081 h (för BTJMARC1) och de bibliografiska etiketterna ger information om avdelning - placering, hyllsignatur, huvuduppslag, utgivningsår samt exemplarnummer.

Normalt hänvisas utskrifterna till en särskild etikettskrivare, men det är också möjligt att arbeta med en ordinarie dokumentskrivare.


Göra utskrifter

1. Välj Katalog i huvudmenyn
2. Välj Etikettutskrifter
3. Välj etikettyp - ryggetikett eller bibliografisk etikett. Bara en typ åt gången kan väljas
4. Ange det antal etiketter som önskas
5. Läs in exemplarnummer i fältet Titeletikett
6. Klicka på Skriv ut
 

Det går också att göra utskrifter i samband med lokalisering av exmplar i fönstret Lokalisera.


Göra inställningar

Om du önskar ändra standardinställningarna för utskrifter av etiketter, gör så här:

1. Välj Katalog i huvudmenyn
2. Välj Etikettutskrifter
3. Klicka på Inställning...
Du kommer nu till fönstret Grunddata | Allmänt | Etikettinställningar.
4. Välj etikettyp - ryggetikett eller bibliografisk etikett. Fliken Adressetiketter är inte relevant för arbete med katalogen och behöver således inte beaktas här
5. Gör önskade justeringar
6. Klicka på Spara eller OK för att lagra ändringarna

Fälten x-position och y-position hänvisar till startposition för texten på etiketterna - från vänsterkant respektive överkant. Här gäller att testa så att marginalinställningarna blir rätt för aktuell skrivare.

Om du markerar rutan Förvald så innebär det att valet för Ryggetikett eller Bibliografisk etikett  är default ibockat i fönstret Lokalisera.

Fältet Skrivarkommando - Kommando för bibliografiska etiketter används bara om du arbetar med en "matrisskrivare". I så fall kan du också helt bortse ifrån de valbara alternativen under Textformat. Kontakta vid behov Axiell Support (support@axiell.com) för hjälp med registreringen av uppgifterna.