Fil-import


Fönstret Fil-import kan användas för import av poster, som sker i två steg:

1. Nedladdning av en fil från aktuell leverantör till den egna datorn (eller det egna nätverket)
2. Överföring av filen till BOOK-ITs katalogdatabas.

 

LIBRIS

Med hjälp av denna funktion kan du till exempel hämta enstaka poster från LIBRIS webbsök och skicka in dem i BOOK-IT. Sök fram aktuell titel, klicka på knappen Skapa referens och välj format MARC-XML (längst ner i listrutan). Klicka på Spara som fil. Vissa webbläsare (t ex Chrome) sparar då ner posten direkt i mappen Hämtade filer på datorn, andra frågar om vart den ska sparas.

För att filimporten ska fungera ska du kontrollera att det står samma sak i systemparametern HOST_NAME som det står i konfigurationsfilen, BOOK-IT Config, fältet Server. Många gånger står det bara bookit och då fixar DNS:en så att det pekar på rätt server. 

När du hämtar in posten via fönstret Fil-import väljer du:

Postleverantör: LIBRIS

Marc-format: MARC21

Överföringsformat: XML

 

Filer med många poster

Du kan också använda fönstret Fil-import till att ladda in filer bestående av många katalogposter. Posterna måste vara i formatet MARC21 eller BTJMARC1 och i överföringsformaten ISO2709, XML eller Radformat. 

 

Gör sedan så här:

1. Öppna fönstret Filimport

2. Klicka på Bläddra och sök fram den post eller fil som ska importeras

3. Välj postleverantör, MARC-format, överföringsformat och katalogposttyp.

Tillgängliga MARC-format är MARC21, BTJMARC1 och DANMARC2. 
Tillgängliga överföringsformat är ISO2709, XML och Radformat.
Tillgängliga postleverantörer hämtas från grunddatafönstret Grunddata|Katalog|Leverantörer, katalogposter. 

Du ska välja det MARC- och överföringsformat som filen har. Om du är osäker på dessa uppgifter, fråga postleverantören.

Vid import från LIBRIS rekommenderas:
Postleverantör: LIBRIS, Marc-format – MARC21, Överföringsformat – ISO2709, Katalogposttyp – välj lämplig katalogposttyp. Väljer du  ingen katalogposttyp blir det automatiskt Standard.

Vid import från andra källor kan du använda postleverantör Special eller skapa en särskild postleverantör för ändamålet i fönstret  Grunddata|Katalog|Leverantörer, katalogposter. 

Om du vill ladda in en XML-fil ska du välja överföringsformatet XML istället för ISO2709.

4. Om du önskar att det skapas inköpsunderlag i Inköpsmodulen ska du kryssa i rutan Skapa inköpsunderlag samt välja medieleverantör.

5. Klicka på Ladda och vänta tills resultatet presenteras i form av en ruta med texten "Filöverföringen klar".


Inom tio minuter är posten sökbar.