Logg

Vid varje session skrivs en loggfil i BOOK-IT i din BOOK-IT-klient. Denna loggfil innehåller alla transaktioner som gjorts sedan du senast loggade in. Loggfilen kan vara till stor hjälp vid felsökning i BOOK-IT, och ge en förklaring till vad som skett. Se vidare Felrapport. Loggfiler sparas dessutom i en mapp på hårddisken i mappen Bookit, där de stämplas med användarnamnet samt ett nummer. Dokumentet med högst nummer är den senaste loggfilen. Dessa loggfiler rensas automatiskt, och riskerar därmed inte att ta för stor plats. Systemansvariga kan ändra plats där loggfiler sparas i systemparametern LOG_PATH.

Gör så här för att titta på loggfilen:

1. Välj Verktyg i huvudmenyn
2. Välj Logg...