Mängd reservationer

Utsökning av reservationer
Utsökning av titlar som är reserverade
 

Detta fönster gör det möjligt att söka ut och få en överblick över reservationer utifrån olika aspekter. (Observera att fjärrlånereservationer inte visas här.)
I fliken Sökning anger du villkoren för din utsökning.

Utsökning av reservationer

I det vänstra delfönstret Reservationer kan du söka fram reservationer utifrån en mängd aspekter:

Sökfråga Här kan du använda det sökspråk som finns i Expertsök, dvs kvalifikatorer mm
Ansvarande enhet, dvs vilken enhets reservationsregler det är som följts vid reservationstillfället. 
Reservationssamarbete, dvs en enhet och de enheter som ingår i dess reservationssamarbete
Hämtställe

Reservationstyp, dvs titelreservation eller exemplarreservation eller båda alternativen.

Reservationsstatus:
Aktiva, dvs reservationer vars fr o m-datum uppnåtts och som inte är utgångna
Passiva, dvs reservationer vars fr o m-datum ännu inte uppnåtts, inklusive seriereservationer
Utgångna, dvs som inte blivit expedierade före det datum som angetts i fältet Till datum vid reservationstillfället.
Observera att utgångna reservationer inte fångas in eller visas under reservationsfliken i Expertsök.
Infångade, dvs reservationer där exemplar har återlämnats och därmed fångats in
Överskriden hylltid, dvs reservationer som inte lånats ut till reservanten inom det datum som genererats av cirkulationsparametern Antal hylldagar
Ej infångningsbara, dvs där det inte finns något exemplar som skulle fångas in vid återlämning

Du kan även välja alternativet Alla.

Reservationsdatum: Fr.o.m- och / eller t.o.m.-datum. Skrivs i formatet ÅÅÅÅMMDD eller ÅÅÅÅ-MM-DD.

Knappen Rensa alt funktionstangenten F7 rensar dina val och ställer markören i fältet Sökfråga.

Klicka på Sök när du gjort dina val och sedan på Träfflista. Resultatet från en sökning efter reservationer presenteras i fliken Reservationer. Längst nere till vänster finns en stopp-knapp som ger dig möjligheten att avbryta sökningen i förväg om du upptäcker att du gjort en exempelvis för vid sökning.

Här får du uppgift om:

Titel, låntagare (dvs reservant), låntagarkategori, ansvarande enhet, hämtställe, reservationsdatum, ev giltighetsdatum fr o m - t o m och infångningsställe.
Det kan även finnas markeringar i kolumnerna E (exemplarreservation) S (seriereservation), F (gruppreservation), G (global), B (beställd i inköpsmodulen). 

Genom att dubbelklicka på en rad eller välja fliken Detalj får du ytterligare uppgifter om reservationen. Om du markerar flera rader kan du i detaljfliken bläddra mellan markerade reservationer med hjälp av pilarna nere till höger.

Gör så här för att ändra ansvarig enhet:
Markera den eller de reservationer du vill ändra ansvarig enhet för.
Välj enheti listrutan Ändra ansvarig enhet
Klicka på Ändra
Du får en kontrollfråga med texten "X exemplar ska ändras. Vill du fortsätta?" Klicka Ja för att genomföra ändringen.
Ändringen genomförs och sparas omedelbart, utan ytterligare möjlighet att avbryta.
Om en reservation  inte går att ändra visas den i fliken Ej uppdaterade.


Gör så här för att ändra hämtställe:
Markera den eller de reservationer du vill ändra hämtställe för.
Välj hämtställe i listrutan Ändra hämtställe
Klicka på Ändra
Du får en kontrollfråga med texten "X exemplar ska ändras. Vill du fortsätta?" Klicka Ja för att genomföra ändringen.
Ändringen genomförs och sparas omedelbart, utan ytterligare möjlighet att avbryta.
Om en reservation inte går att ändra visas den i fliken Ej uppdaterade.

Gör så här för att ändra giltighetsdatum:
Markera den eller de reservationer du vill ändra giltighetsdatum för.
Skriv in ett fr. o m-datum eller ett t. o. m.-datum eller båda. Skrivs i formatet ÅÅÅÅMMDD eller ÅÅÅÅ-MM-DD.
Klicka på Ändra
Du får en kontrollfråga med texten "X exemplar ska ändras. Vill du fortsätta?" Klicka Ja för att genomföra ändringen.
Ändringen genomförs och sparas omedelbart, utan ytterligare möjlighet att avbryta.
Om en reservation  inte går att ändra visas den i fliken Ej uppdaterade.

Gör så här för att ta bort reservationer
Markera den eller de reservationer du vill ta bort.
Klicka på Ta bort
Ändringen genomförs och sparas omedelbart, utan ytterligare möjlighet att avbryta.
Om en reservation som inte går att ta bort visas den i fliken Ej uppdaterade.

Genom att markera en rad och klicka på knappen Katalogpost  kommer du direkt till beståndsfliken i Expertsök.

Reservationer som tas bort i Mängd resevationer genererar ett meddelande i låntagarpostens flik Signaler, fältet Meddelanden.


Utsökning av titlar som är reserverade

I det högre delfönstret kan du söka fram titlar med reservationer utifrån en mängd aspekter.

Sökfråga Här kan du använda den söklogik som finns i Expertsök, dvs kvalifikatorer mm. Skriv * om du inte vill ange en specifik sökfråga.
Antal reservationer/titel Skrivs med siffror och betyder"mer än"
Antal reservationer/exemplar Skrivs med siffror och betyder "mer än". Med exemplar avses lokaliserade exemplar samt beställningar (exspektans).

Dessa kan kombineras med:
Ansvarande enhet
Hämtställe
Reservationssamarbete


Klicka på Sök när du gjort dina val och sedan på Träfflista. Resultatet från en sökning efter titlar presenteras i fliken Titlar. Längst nere till vänster finns en stopp-knapp som ger dig möjligheten att stoppa sökningen i förväg om du upptäcker att du gjort en exempelvis för vid sökning.

Här får du uppgift om:

Titel
Totalt antal reservationer varav antal titelreservationer, exemplarreservationer, aktiva reservationer, passiva och utgångna.
Antal exemplar på den valda enheten, hämtstället eller reservationssamarbetet
Antal beställningar till den valda enheten, hämtstället eller reservationssamarbetet
Antal reservationer per exemplar och beställning. Ett genomsnitt (avrundat uppåt) för antalet reservationer per exemplar/beställning.
Exempel: En titel har 12 reservationer och 7 exemplar, vilket ger ett snitt på 2 reservationer per exemplar. Den verkliga kön är alltså 2, inte 12.

I den undre delen av fliken Titlar visas en detaljerad bild av reservationerna fördelade på enhet. Här redovisas antal reservationer, antal exemplar, antal beställningar samt ett genomsnitt av antal reservationer plus beställningar.

Om du markerar en titel kan du sedan gå vidare till fliken Reservationer för att se alla reservationer på denna. Markera sedan en reservation så kan du gå vidare till fliken Detalj för att se ytterligare information.

Genom att markera en rad och klicka på knappen Katalogpost  kommer du direkt till beståndsfliken i Expertsök.

Du kan välja att skicka utvald titel till inköpsmodulen, fjärrlånemodulen eller periodikamodulen genom att välja valfri modul och klicka på Sänd till.

Spara och skriv ut

Gör så här för att spara listan i Excel:
Tryck Ctrl+Shift+S
Välj "allt" för att spara hela listan eller "markering" för att spara markerade rader. Välj lagringsplats och namnge filen
Listan öppnas i Excel.

Gör så här för att skriva ut träfflistan:
Markera den eller de reservationer/titlar du vill skriva ut
Välj Arkiv - Skriv ut
alternativt
tryck Ctrl + P