Öppna moduler

Du har möjlighet att komplettera BOOK-IT med ett antal tilläggsmoduler. Då avtalet är klart för de moduler du valt får du en nyckelkod så att du själv kan aktivera dem. Tänk på att du måste starta om klienten och knyta de olika funktionerna till de roller du önskar.

När du har fått din nyckelkod, gör så här:

1. Välj Verktyg i huvudmenyn
2. Välj Licenshantering | Öppna moduler...

I fönstret ser du vilka moduler som för närvarande finns. I kolumnen Tillgänglig finns en markering för de moduler som ditt bibliotek har tillgång till.´Markera raden för den modulen du vill lägga till.

3. Klicka på Ändra.
4. Skriv in din kod i fältet Nyckel.
5. Klicka på OK.