Tillbaka till Grunddata

Ändringsfält

Lägga till ändringsfält
Ändra ändringsfält
Ta bort ändringsfält

I detta grunddatafönster Ändringsfält presenteras de fält och delfält i katalogposter som du kan göra ändringar i via funktionen Mängd katalog. Systemet levereras helt utan ändringsfält.

Exempel: Om du vill kunna lägga till eller förändra ämnesord i vissa katalogposter i mängd registrerar du till exempel ämnesordsfältet 690 c.
Om du önskar modifiera objektkoder för en mängd titlar lägger du upp som ändringsfält 886 b, pos 1-2.

Lägga till ändringsfält

Gör så här för att lägga till ändringsfält:

 1. Gå till fönstret Administration | Grunddata | Katalog | Ändringsfält...
 2. Välj kontoorganisation
 3. Klicka på Lägg till...
 4. Ange ett namn på ändringsfältet. Tänk på att inte använda för långa namn, eftersom det finns risk för att inte hela namnet syns i presentationen i klienten. Upprepa namnet i fältet Beskrivning.
 5. Välj önskat fält. Det är troligt att endast en del av fälten är relevanta för dina behov. Observera också att inte alla fält/delfält kan väljas. Bland undantagna fält ingår fält 001 (för titelnummer) och delfält som saknar tydlig koppling till indikatorer.
 6. Välj, i listrutan Delfält, önskad kombination av indikatorer och delfält och, i förekommande fall, position(er) i fält eller delfält. Kontrollera de närmare egenskaperna för dessa kombinationer i formatöversikten om du känner dig osäker.

Observera: det är inte möjligt att upprätta full kontroll över alla tänkbara kombinationer av indikatorer och delfält. Bara de som visas tillsammans på en egen rad fungerar utan begränsningar. Om du väljer ett delfält utan inledande indikatorer (markeras med **) kan justeringar utföras endast om de poster som berörs innehåller "standardindikatorer" (=de först angivna indikatorerna i fönstret Marc-format, beskrivning). Dock: kontrollfältet 008, som helt saknar indikatorer och i stället lagrar information i olika positioner, kan hanteras. Se nedanstående exempel 3.

Exempel 1. Ett användbart ändringsfält för ämnesord får du genom att i listrutan Fält välja 690 för lokala ämnesord och i listrutan Delfält välja alternativet _ _ c (=delfält c, indikatorerna blank, blank).

Exempel 2. Ett ändringsfält för publikationskoder skapar du genom att i listrutan Fält välja 886 för postetikett och i listrutan Delfält välja alternativet ** b 3-3 Publikationstyp (=position 3 i delfält b).

Exempel 3. Ett ändringsfält för litterär kategori ordnar du genom att i listrutan Fält välja 008 för bibliografiska informationskoder och i listrutan Delfält välja alternativet ** 33-33 Fack- eller skönlitteratur (=position 33).

Om syftet med den förestående bearbetningen är att ta bort ett enskilt marc-fält, oavsett vad det kan tänkas innehålla, pekar du ändå ut en kombination av fält, indikatorer och delfält, även om det bara är själva fältkoden som är intressant.

    7.  Klicka på OK och fortsätter sedan med att ange fler ändringsfält, om det behövs.
    8.  Klicka på Spara eller OK.

Ändra ändringsfält

Gör så här för att ändra uppgifter om ett ändringsfält:

 1. Markera aktuellt fält
 2. Klicka på Ändra...
 3. Utför din ändring
 4. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK.

Ta bort ändringsfält

Gör så här för att ta bort ett ändringsfält:

 1. Markera det ändringsfält som ska tas bort
 2. Klicka på Ta bort
 3. Klicka på Spara eller OK.

Tillbaka till Grunddata