Funktionsbeskrivning: Onlinebetalning, Arena och BOOK-IT PUB

Övergripande beskrivning

Onlinebetalning är en tilläggsmodul till Arena/BOOK-IT PUB. Modulen ger låntagarna möjlighet att själva betala sina skulder till biblioteket via den publika katalogen. Betalningen sker med kontokort (VISA, MasterCard, Eurocard, American Express, Diners Club) över Internet. 
Transaktionerna sker till exempel via DIBS, Dansk Internet Betalingssystem, http://www.dibs.dk, eller annat betalningssystem.

Från Mina sidor och menyalternativet Mina avgifter i Arena kan låntagaren markera vilken/vilka av sina skulder han eller hon vill betala, och klickar därefter sig vidare till DIBS webbplats där betalningen genomförs. När transaktionen är klar kommer låntagaren tillbaka till Arena där en kvittens visas.

Påverkan på befintliga rutiner

Skulden regleras automatiskt på låntagarkontot i klienten i samband med att betalning onlinehar skett. 
Exemplar som blivit betalda med Onlinebetalning kommer fram då man söker i Mängd Exemplar med status Betald räkning – läs mer nedan under Tips och goda råd


Förberedelser

Kontakta DIBS (eller ett annat betalningssystem) för att sluta avtal om inte det redan är gjort. 
Tel. 08-527 52 500, sales@dibs.se 
Meddela att ni är kunder hos Axiell. De ger även vägledning för tecknande av inlösenavtal (se nedan). 
Slut avtal med kortinlösande bank. DIBS har kopplingar med Euroline (SEB), Babs (Swedbank), Nordea, Handelsbanken och Danske bank.

Inställningar i BOOK-IT
Förutsättningar för låntagaren
Alla låntagare som vill använda Onlinebetalning måste ha en aktiv e-postadress på sitt låntagarkonto. Om låntagaren inte har det syns inte knappen Betala i Arena/BOOK-IT PUB. 

Administration – Grunddata- Allmänt – Organisationsstrukturer
På konto-organisationsnivå: 
Ange bibliotekets organisationsnummer i fältet Organisationsnummer..

Administration – Grunddata - Allmänt – Adresser, egna
Ny adresstyp, Kontaktadress, onlinebetalning, anges på kontoorganisationsnivå. Denna adress visas i Arena/BOOK-IT PUB under rubriken Betalningsmottagare i samband med transaktionen. 
Cirkulationsparametern Räkningar, ersättningsavgift i låntagarskuldmåste ha värdet 1 om man ska kunna betala räkningar med Onlinebetalning.

Inställningar i Arena

Axiells Support har gjort nödvändiga inställningar för Onlinebetalning, till exempel markerat rutan för Test och angivit bibliotekets kundnummer från DIBS.
Logga in som LifeRay-användare. Gå till sidan: http://<bibliotekets arena-adress>/web/arena/protected/debts. Eller gå till Mina sidor och portleten Mina avgifter. Klicka på skiftnyckeln, välj Inställningar.

Kontrollera att kryssrutan Aktivera onlinebetalning är markerad.
Texter

Du kan till exempel skriva in en text till låntagaren som visas i samband med transaktionen i Arena. Denna text skrivs in i portleten Mina avgifter under Inställningar | Portlet-översättningar. Textnyckeln heter LabelDebts För att du ska se textnyckeln måste du vara på den sida där texten visas (detta gäller genomgående i Arena). 

Slut på testperioden
När testperioden är slut ska du kontakta Axiells support som avmarkerar kryssrutan för Test.

Administration i Dibs

Logga in på www.dibs.se för administration av ert konto. Under menypunkten Integration/callback ska kryssrutan med texten "Utför flera callback försök om callback inte fungerar" markeras och en e-postadress anges till en person på biblioteket som får ett mejl varje gång ett betalningsförsök inte har gått igenom. Under menypunkten "Returvärden" ska kryssrutan med texten "Alla fält, även sådana som ni har skapat, med undantag av kortinformationen returneras" markeras. OderID måste vara markerat som ett giltigt returvärde, annars skickas inget e-postkvitto till låntagaren.

Tips och goda råd

Exemplar på räkningar som blivit betalda med Onlinebetalning kan du söka upp i Mängd Exemplar för att gallra dem. Sök på status Betald räkning samt ange den enhet exemplaret var placerat/lokaliserat på.  I det här skedet är kopplingen mellan exemplar och låntagare borta. Härifrån kan du sedan gallra exemplaret utan att först återlämna det. 

Genom att skapa en Betalningsstatistikprofil med variablerna Betalningssätt och Skapande enhet så kan ni hålla reda på vilka enheters skulder som betalas. Skapande enhet gäller utlånande enhet för övertidsavgifter och räkningar. För reservationsavgifter är Skapande enhet där reservationen görs och för meddelandeavgifter gäller den enhet som skriver ut meddelandet.

Om en Online-betalning görs men misslyckas skickas ett mejl om detta till e-postadresstypen Ekonomiansvarig.