Skriv ut


Via menyalternativet Skriv ut eller via kortkommandot Ctrl+P kan du skriva ut ett aktivt fönster i BOOK-IT. När du klickar på detta menyalternativ öppnas dialogrutan Skriv ut från operativsystemet. Välj skrivare i nätverket och klicka därefter OK.

För att skriva ut en hel träfflista ska du se till att ingen post är markerad, eller alla. Du tar bort en markering genom att hålla nere knappen CTRL och samtidigt vänsterklicka. Om träfflistan för  Mängd exemplar är längre än 50 träffar måste du först skrolla ner så långt du önskar skriva ut, eller klicka på Hämta alla. Träfflistorna i t.ex. Expertsök, Mängd reservationer och Fjärrlån skrivs ut i sin helhet utan skrollning.

Om en post är markerad skrivs endast denna post ut, och om flera är markerade skrivs dessa ut.

Fönstren Mängd låntagare och Mängd exemplar har en Skriv ut-knapp som ger formaterad utskrift – i Mängd låntagare t.ex. innebär detta att låntagarens namn, gautadress och postadress skrivs ut på egna rader.