Rapporter

I detta fönster kan du ta ut två olika rapporter:

Pågående utlån och Ankomna tidskrifter (periodikamodulen)

Gör så här om du vill ta fram en rapport över alla pågående utlån:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Rapporter
3. Välj Cirkulation i listrutan Listtyp (obligatoriskt)
4. Välj Pågående utlån i listrutan Lista (obligatoriskt)
5. Välj aktuell enhet i listrutan Organisation (obligatoriskt)
6. Välj eventuell låntagarkategori i listrutan med samma namn (frivilligt)
7. Välj eventuell låntagargrupp i listrutan med samma namn (frivilligt
8. Välj eventuell skola/enhet i listrutan med samma namn (frivilligt)
9. Välj eventuell klass i listrutan med samma namn (frivilligt)
10. Ange förfallodatum fr o m (ÅÅÅÅMMDD) (frivilligt)
11. Ange förfallodatum t o m  (ÅÅÅÅMMDD) (frivilligt)
12. Klicka på Generera

Rapporten visas i en webbläsare/Acrobat reader där du skriver ut på vanligt sätt. Rapporten har uppgifter om:
Datum - när rapporten skrivs ut
Organisation - där medierna är utlånade
Låntagarkategori
Låntagargrupp - om låntagaren är knuten till en låntagargrupp
Enhet/skola - om låntagaren är knuten till en enhet
Klass - om låntagaren är knuten till en klass
Namn - på låntagaren
Låntagarid

Samt uppgifter om själva lånet: Författare/Titel, Etikettnr, Hylla, Utlånad, Förfallodatum, Enhet, Lånetyp (fjärrlån eller e-lån)

Gör så här om du vill ta fram en rapport över alla ankomstregistrerade tidskrifter i periodikamodulen (observera att du måste ha orderrättigheter för att kunna göra detta):

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Rapporter
3. Välj Periodika i listrutan Listtyp (obligatoriskt)
4. Välj Ankomna tidskrifter i listrutan Lista (obligatoriskt)
5. Välj aktuell kontoorganisation eller enhet i listrutan Organisation (obligatoriskt)
6. Ange datum fr o m (ÅÅÅÅMMDD) (frivilligt)
7. Ange datum t o m  (ÅÅÅÅMMDD) (frivilligt)
8. Klicka på Generera

Rapporten visas i en webbläsare/Acrobat reader där du skriver ut på vanligt sätt. Rapporten har uppgifter om: enhet, ankomstintervallet du angav i sökningen, Hylla, Titel, Nr, Anmärkning, Språk, Stat 1 och Stat 2.