Tilbage

Tips och kända fel

Tips och kända fel (Version 1.1)

Thumbnail Overført af Ann, 19-12-19 10:23
Average (0 Stemmer)
Generating preview will take a few minutes.
Kommentarer
No comments yet. Be the first.

Version 1.1

Last Updated by Ann
24-02-20 12:42
Status: Approved
Download (406k) Get URL.
Versionshistorik
Version Dato Websted  
1.1 7 Måneder Ago 406k
1.0 9 Måneder Ago 405k

 

Ändra lösenord

Du har möjlighet att ändra ditt lösenord för inloggning i BOOK-IT. Gör så här:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Ändra lösenord
3. Skriv in ditt nuvarande lösenord i fältet Lösenord
4. Skriv in ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord. Lösenordet ska bestå av minst sex tecken varav minst en siffra enligt grundinställningen i BOOK-IT i systemparametern VALID_PASSWORD_CHAR.
5. Bekräfta ditt nya lösenord genom att skriva in det även i fältet Bekräfta.
6. Klicka på Uppdatera och därefter på Stäng.