Tilbage

Årsstatistik 2019 MARC21

Årsstatistik 2019 MARC21 (Version 1.1)

Thumbnail Overført af Ann, 03-01-20 12:01
Average (0 Stemmer)
Generating preview will take a few minutes.
Kommentarer
No comments yet. Be the first.

Version 1.1

Last Updated by Ann
30-01-20 15:36
Status: Approved
Download (109k) Get URL.
Versionshistorik
Version Dato Websted  
1.1 2 Måneder Ago 109k
1.0 3 Måneder Ago 108k

 

Ändra lösenord

Du har möjlighet att ändra ditt lösenord för inloggning i BOOK-IT. Gör så här:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Ändra lösenord
3. Skriv in ditt nuvarande lösenord i fältet Lösenord
4. Skriv in ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord. Lösenordet ska bestå av minst sex tecken varav minst en siffra enligt grundinställningen i BOOK-IT i systemparametern VALID_PASSWORD_CHAR.
5. Bekräfta ditt nya lösenord genom att skriva in det även i fältet Bekräfta.
6. Klicka på Uppdatera och därefter på Stäng.