Rensning

Statistik

Du har möjlighet att rensa i aktivitetsstatistiken för låntagare. Om statistikuttag med visning för  Aktiva låntagare tar onormalt lång tid kan tabellen som innehåller uppgifter om när och var låntagaraktivitet har skett behöva rensas.

Gör så här:

1. Välj Verktyg i huvudmenyn
2. Välj Rensning | Statistik | Låntagaraktivitet...

I fälten Fr.o.m. datum samt T.o.m. datum skriver du önskad period. Klicka på Utför. Du får en varning om att det kan ta lång tid att rensa. Klicka på Ja för att sätta igång åtgärden. Du kan arbeta i BOOK-IT medan rensningen pågår. När rensningen är färdig skickas e-brev till inloggad användare som utfört rensningen. Om denna användare inte har e-postadress angiven går brevet till e-postadress för systemansvarig i Adresser, egna. Tänk på att du efter rensningen inte kan få fram statistik över Aktiva låntagare för rensad period.