Spara

Du har möjlighet att på ett enkelt sätt spara fönster i BOOK-IT. Det kan vara t ex träfflistor eller statistik som du vill arbeta vidare med  i ett annat program.

Vill du spara, gör så här:

Det fönster du vill spara ska vara öppet.
Välj Arkiv i huvudmenyn
Välj Spara...
eller
använd kommandot Ctrl+Shift+S

Fönstret Spara öppnas. Som förslag får du att dokumentet skall sparas i mappen book-it/save för din användare på din hårddisk, och du får också förslag på namn på dokumentet. Du kan naturligtvis spara det på annat ställe och även döpa om det. Filändelsen är  förinställd som .csv, vilket kan behöva ändras om du vill spara filen i ett annat format.

Du kan ändra standardmapp för sparade filer i systemparametern File_Path.

Klicka på knappen Spara. Fönstret stängs.

Vissa fönster erbjuder möjligheten att välja Spara markerade / Spara alla via radioknappar i Spara-dialogen. Spara alla är förmarkerat. Observera att i vissa fönster måste du ha markerat de rader som ska sparas, alternativt avmarkerat den markerade raden, och om det finns fler än 50 rader i t.ex. Mängd exemplar måste du ha skrollat ner genom träflistan för att alla rader ska sparas.