Skickad e-post/sms

Funktionen Cirkulation - Skickad e-post/SMS används för att söka fram meddelanden som skickats till låntagarna via e-post eller SMS. Man kan också skicka dem igen.

 

Det finns möjlighet att söka fram ett viss meddelande, exempelvis Övertidsvarning genom att välja detta i listrutan Meddelanden. Då presenteras en lista över alla övertidsvarningar som skickats ut.

Det går också att söka fram en specifik låntagare för att se meddelandena till den samma. Fyll då i aktuell e-postadress, telefonnummer eller låntagarid.

Genom att markera en träff ser du meddelandet i den nedre delen av fönstret. Här kan du också välja att skicka meddelandet igen. När du klickar på knappen Skicka om får du upp en pop-up där låntagaren e-postadress eller telefonnummer visas. Du har nu möjlighet att skriva in en alternativ e-postadress eller telefonnummer innan du skickar meddelandet igen.

Det finns också en koppling från låntagarbilden. Via knappen Meddelande kommer man till fönster Skickad e-post/SMS och tar då med sig låntagar-id så att man kan söka fram de meddelanden låntagaren har fått.

Hur länge meddelandena ska sparas ställs in i systemparameter JOB_DEL_PATRON_NOT. Standardinställning är 90 dagar.

 

Tips

För skickade SMS fylls kolumnen E-postadress med e-postadressen till den användare som är angiven som Systemansvarig på kontoorganisationsnivå i grunddatafönstret Adresser, egna.