Felrapport

Felrapport är ett hjälpmedel för att skicka felanmälningar rörande BOOK-IT till den eller de systemansvariga på biblioteket. Dessa kan i sin tur vidarebefordra felanmälan till Support på Axiell Sverige. När ett fel uppträder ska du logga ur BOOK-IT-klienten och logga in igen. Återskapa därefter felet och skicka sedan loggfilen. Anledningen till detta är att loggfilen annars riskerar att vara mycket stor.

Skicka felrapport

Gör så här för att skicka en felrapport:

1. Välj Verktyg i huvudmenyn
2. Välj Felrapport

Välj prioritet i listrutan med samma namn, och därefter område och rutin där felet uppträdde. I nedre vänstra hörnet finns en markerad kryssruta med texten Inkludera loggfil, vilket innebär att en loggfil automatiskt skickas med felrapporten. Om du har en personlig inloggning i BOOK-IT är delfönstret Avsändare automatiskt ifyllt med ditt uppgifter. Har du ingen registrerad e-postadress på ditt användarkonto i BOOK-IT hämtas avsändaradressen från adresstypen E-post, avsändare i grunddatafönstret Adresser, egna. Du kan I annat fall kan du ändra eller lägga till din e-postadress och telefonnummer.

Ge en kort beskrivning av felet i inmatningsfältet Felbeskrivning.

Klicka därefter på Skicka. Du behöver inte ange vart felrapporten ska skickas. Adressaten hämtas från adresstypen Systemansvarig i grunddatafönstret Adresser, egna.