Hämtningsbeställningar 

Funktionen Hämtningsbeställningar är en tilläggsmodul som öppnas av Axiell Support. Funktionen används t e x för att beställa fram exemplar från magasin eller som alternativ till att lägga reservationer vid telefonbeställningar. Hämtningsbeställningar kan endast göras via BOOK-IT-klienten.

1. Välj Katalog i huvudmenyn
2. Välj Hämtningsbeställningar

Observera att du måste vara inloggad på den enhet som har gjort hämtningsbeställningarna för att se dem; det gäller såväl i fönstret Hämtningsbeställningar som i låntagarinformationens reservationsflik där beställningarna visas.

Fönstret Hämtningsbeställningar visar alla beställningar som gjorts för inloggad enhet. Filtrerad visning för Avdelning, Placering och Status kan göras via listrutorna. Grundinställningen är att endast  beställningar med status Ej klara visas. Alternativen Klara resp. Inget val gjort  finns också. Listan över hämtningsbeställningarna är sorterad i kronologisk ordning med den äldsta beställningen överst, men  listan kan sorteras om genom att klicka på önskad kolumnrubrik.

För beställningarna visas information om hylla, titeluppgift, avdelning, placering, etikettnummer, ikon för medietyp, kryssrutor för om beställningen är plockad (status Klar) och om oinfångad reservation finns, datum för hämtas senast, datum och tid för senast infångad samt för skapad. Dessutom visas, med klick på höger musknapp, även låntagarens namn, datum och tid om plockad, samt användare som skapat/ändrat beställningen.

Genom att dubbelklicka i fältet för etikettnummer för en ännu inte plockad beställning kan detta ändras manuellt till ett annat exemplar av samma titel.

Om du markerar en rad aktiveras kommentarfältet längst ner i fönstret. Eventuella anteckningar här visas också i låntagarfönstrets reservationsflik.

Inläsningsfältet för exemplarnummer används för att registrera en plockad beställning. Kvitto skrivs då ut, och beställningen markeras som klar. Om ett exemplarnummer som inte är beställt läses in, och det finns beställning på samma titel ges en kontrollfråga om det aktuella exemplaret skall accepteras.

Vid utlån av ett beställt exemplar försvinner informationen om detta från listan. Beställningar kan också tas bort manuellt genom att markera aktuell(a) rad(er) och klicka på knappen Ta bort.

Vid utlånet kontrolleras att det är rätt låntagare. Om det är fel låntagare ges en kontrollfråga vid utlån i disk, och utlån kan därefter genomföras varvid hämtningsbeställningen tas bort.

Det finns tre cirkulationsparametrar som styr funktionen för hämtningsbeställningar.

Läs mer om vilka inställningar som krävs för att komma igång i funktionsbeskrivningen Hämtningsbeställningar.