Funktionsbeskrivning: BOOK-IT Pay with Swish  (tilläggsmodul)

Övergripande beskrivning

Med BOOK-IT Pay med Swish kan låntagaren betala skulder skapade i BOOK-IT med Swish. Bibliotekspersonalen initierar betalningen från fliken Skulder och ber låntagaren öppna sin Swish-app. När låntagaren bekräftat betalningen stryks skulden från låntagarkontot.

 

Förberedelser

Teckna avtal med banken om Swish Handel och meddela Axiell Support det Swishnummer du fått. Därefter behöver ett certifikat lägga på plats hos Swish, du kommer du få information från Axiell Support om hur detta går till.

 

Funktioner

Ny knapp i fliken Skulder i Låntagarbilden, Swish-betalning.

När du klickar på Swish-betalning öppnas en dialog där låntagarkontots alla telefonnummer och e-postadresser visas. Telefonnumret används för att skicka en betalningsförfrågan och e-postadressen för kvitto på betalningen. Dessa uppgifter kan även ändras i detta läge, i syfte att skicka betalningsförfrågan till än annan telefon än låntagarens.

Om låntagaren vill ha kvitto på betalningen måste det finnas en e-postadress i dialogrutan och kryssrutan Kvitto via e-mail ska vara markerad

Klicka sedan på Genomför Swish-betalning och be låntagaren öppna sin Swish-app. När låntagaren godkänt betalningsförfrågan stryks skulden från låntagarkontot.

Betalningen bokförs i Betalningar i fliken Skulder 

 

Redovisning/Statistik

Statistikprofilen Betalningsstatistik redovisar betalningarna med aktuell avgiftstyp och betalningssätt Kassa – Swish.

 

Tips och goda råd 

Avgiften som låntagaren swishar kommer in på det bankkonto som Swish-numret är kopplat till. Swish-betalningen i BOOK-IT är ett alternativ till kontanter och behöver hanteras i det lokala kassasystemet om sådant används.