Spårning


Denna funktion förbättrar felsökningsmöjligheterna vid klientfel av mer diffus karaktär.
Så länge fönstret är öppet skapas ytterligare information i den aktuella klientloggen under förutsättning att systemparametern LOG_LEVEL är satt till DEBUG (normalvärde är INFO).


Om denna systemparametrar saknas kan den läggas till.