Administrera systemmeddelande

Menyalternativet Systemmedelande är ett hjälpmedel för att skicka meddelanden via BOOK-IT till alla inloggade klienter. Menyalternativet Administrera bör endast systemansvariga ha tillgång till, medan all övrig personal bör ha tillgång till menyalternativet Läs.

Skicka systemmeddelande
Ändra systemmeddelande
Ta bort systemmeddelande

Skicka systemmeddelande

Gör så här för att skicka systemmeddelanden:

1. Välj Verktyg i huvudmenyn
2. Välj Systemmeddelande | Administrera...
3. Klicka på Lägg till...

Ange start- och sluttidpunkt för systemmedelandet i respektive inmatningsfält. Välj därefter så kallad prioritet. Alternativet Varning innebär att ikonen för systemmeddelande blinkar under den angivna tiden. Stopp innebär att en dialogruta visas med den text du skriver in i fältet Meddelande. Systemstopp innebär att en dialogruta visas med texten "På grund av (här följer den text du skriver in i fältet) är systemet för närvarande inte tillgängligt. Var vänlig avsluta så snart som möjligt alla pågående aktivitet