Årskörning

Årskiften i Periodika

Rutinen Årskörning ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt lägga upp ny årsvis information för posterna i periodikamodulen samt automatiskt generera utgivningsplaner för dessa.

Börja med att se till att du har fått eller behövt skapa katalogposter för kommande år.Gör så här för att skapa ny årsvis information för posterna i periodikamodulen:

Årskörningen skapar ny årsvis information för alla poster med aktiva prenumerationer.

Öppna fönstret Årskörning under menyalternativet Periodika.

Ange det år du vill skapa ny årsvis information för, till exempel 2020, i fältet Nytt år.

Om du vill att uppgifter från tidigare år ska kopieras anger du det år som ska kopieras ifrån i fältet Från år. Fälten som då kopieras automatiskt är Beställt belopp och Valuta. Om du har lagt uppgifter om pris (som finns per titel i periodika-modulen) och prenumerationerna är betalda, kan du markera kryssrutan Faktura betald.

Systemet söker automatiskt efter nya årgångsposter för det år du skapar årsvis information för och kopierar in dessa posters katalog-id.

Om du markerat Faktura betald ska du även ange det budgetår som prenumerationerna ska belasta.

Om du samtidigt vill generera utgivningsplaner för tidskrifterna kommande år så markerar du kryssrutan Generera utgivningsplaner och välj