Zurück

Tips och kända fel

Tips och kända fel (Version 1.1)

Miniaturansicht Hochgeladen von Ann, 19.12.19 10:23
Durchschnitt (0 Stimmen)
Die Erzeugung der Vorschau wird einige Minuten in Anspruch nehmen.
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Version 1.1

Zuletzt aktualisiert von Ann
24.02.20 12:42
Status: Genehmigt
Herunterladen (406k) URL anzeigen.
Versionshistorie
Version Datum Größe  
1.1 Vor 4 Monate 406k
1.0 Vor 6 Monate 405k

 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna hjälper dig att komma igång med vissa funktioner i BOOK-IT. Vi har gjort en allmän beskrivning av respektive funktion och anger vilka inställningar som behövs i diverse olika fönster. Därmed får du hjälpen samlad på en sida. Välj önskad funktion i menyn till vänster.

 

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices