Tidigare utskrifter och utskick

Ibland kan det finnas behov av att göra om en utskrift eller ett utskick. Det görs i fönstret Tidigare utskrifter/utskick. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Tidigare utskrifter/utskick...

Välj Meddelandetyp i listrutan

Välj Enhet i listrutan. Förvalt är den enhet du är inloggad på, såvida inte användaren är knuten till en enhetsgrupp - då är Alla förvalt.

Ange Datumintervall (ÅÅÅÅ-MM-DD) fr o m - t o m. Förvalt datum är en månad bakåt i tiden, men du kan även sö