Återlämningslogg

Sök återlämnade exemplar
Hantera återlämningar

Denna funktion används för att visa information om återlämningar. Förutsättningarna är att du har valt att tillåta detta genom att ange antal dagar i cirkulationsparametern Logga återlämningar. Om du  tillåter återlämning i Cico-självbetjäningsprogram är det i detta fönster du kan ha kontroll över vilka återlämnade exemplar som är reserverade, fjärrlånade eller tillhör annan enhet.

Sök återlämnade exemplar

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj  Återlämningslogg...

Välj enhet och därefter cirkulationsställe i listrutorna, och om så önskas datum. Du har också möjlighet att söka på etikettnummer, då behöver du inte ange enhet och cirkulationsställe.
Klicka på Sök.

Resultatet är en lista med de exemplar som uppfyller sökkriterierna och inställningen i cirkulationsparametern Logga återlämningar för antal dagar