Årsskifteskörning

Administrativa rutiner som berör Inköp

Inför ett nytt budgetår behöver du göra en årsskifteskörning. 

Gör så här för att komma dit:

1. Välj Förvärv i huvudmenyn

2. Välj Inköp | Årsskifteskörning...

eller

1. Klicka på ikonen för Inköp | Årsskifteskörning i verktygsfältet.

Du väljer vilken typ av körning du vill genomföra genom att markera ett av alternativen i grupprutan Typ av körning. Alternativet Skapa budgetår + överför beställningar innebär dels att du skapar ett nytt budgetår (med nya anslag), dels att du för över dina uteliggande beställningar så att de fortsättningsvis belastar det nya årets anslag.

Detta alternativ bör du välja om du gör denna körning i samband med bibliotekets brytdatum för årets budget.

Om du bara vill skapa ett nytt budgetår, väljer du alternativet Skapa budgetår. När du skapar ett nytt budgetår innebär det att anslagen från det gamla budgetåret "kopieras" till det nya budgetåret, och blir möjliga att belasta och justera.

Om du i ett senare skede bara vill överföra beställningar måste du då välja alternativet Skapa budgetår + överför beställningar. Om budgetåret redan är skapat kommer endast beställningar att överföras.

För att ange på vilket sätt de nya anslagsbeloppen ska skapas väljer du ett av de