Tillbaka till Grunddata

Låntagare - Extra1, Extra2

Lägga till statistikgrupp
Ändra statistikgrupp
Ta bort statistikgrupp

Dessa grunddatafönster presenterar de statistikgrupper som du kan koppla låntagarna till i låntagarinformationen. Du kan använda dig av fälten i funktionen Mängd låntagare samt Statistikprofiler.

Här kan du lägga till, ändra och ta bort statistikgrupper.
 

Lägga till statistikgrupper

Gör så här för att lägga till en statistikgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagare-Extra1... eller Låntagare-Extra2...
3. Välj kontoorganisation
4. Klicka på Lägg till...
5. Ange en kod (kortnamn) , ett namn och en eventuell beskrivning alternativt ett mellanslag eller bindestreck. Samtliga fält är obligatoriska.

Fältet Namn visas i listrutorna Extra 1 och Extra 2 i fönstret Låntagarinformation, fältet Kod visas i statistikuttagen.

6. Stäng fönstret genom att klicka på OK.

7. Du kan ange en statistikgrupp som standardgrupp, det vill säga som väljs automatiskt när du skapar ett nytt låntagarkonto. Detta gör du genom markera raden och klicka på knappen Standard.

8. Klicka på Spara eller OK.

Ändra uppgift om statistikgrupp

Gör så här för att ändra uppgift om en statistikgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagare-Extra1... eller Låntagare-Extra2...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera den rad du vill ändra
5. Klicka på Ändra
5. Utför din ändring
6. Klicka på OK och klicka därefter på Spara eller OK

Ta bort statistikgrupp

Gör så här för att ta bort en statistikgrupp:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagare-Extra1... eller Låntagare-Extra2...
3. Välj kontoorganisation
4. Markera den rad du vill ta bort
5. Klicka på Ta bort
6. Klicka på Spara eller OK

Du kan inte ta bort statistikgrupper som används i systemet.

Tillbaka till Grunddata