Tillbaka till Grunddata

 

Språk

Lägga till språk
Ändra uppgifter om språk
Ta bort språk
Tips

I detta grunddatafönster presenteras de språk och språkkoder som BOOK-IT hanterar i katalogsammanhang. Här kan du ange vilka språk du inte vill att ska synas i Expertsöks filterinställningar, i Katalogisera, via mallar och i modulen Fjärrlån.

Här kan du också vid behov lägga till nya språk. Dessutom är det möjligt att ta bort språk ur systemet, vilket dock inte rekommenderas. Tänk på att fönstret Språk är gemensamt för alla kontoorganisationer i systemet.

Språkkoderna som följer med vid leverans i systemet består koder från standarderna ISO 639-3 samt ISO 639-2. 

Lägga till språk

Gör så här för att lägga till språk:

 1. Välj Administration | Grunddata | Katalog | Språk
 2. Klicka på Lägg till...
 3. Ange en lämplig kod för språken. Maximalt tre tecken kan matas in.
 4. Ange också ett namn i klartext för språken. Uppgiften är obligatorisk. Tänk på att inte använda för långt namn, eftersom det är risk för att inte hela namnet syns i presentationen i klienten.
 5. Välj sedan önskad inställning för Visa internt. Om kryssrutan är markerad innebär det att det aktuella språket visas i listrutorna för språk i Expertsöks filterinställningar, i Katalogisera, via mallar och i Fjärrlånemodulen.
 6. Om du avmarkerar kryssrutan "gömmer" du språket för personalanvändarna.
 7. Klicka på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om språk

Gör så här för att ändra uppgifter om språk:

 1. Markera det aktuella språket
 2. Klicka på Ändra...
 3. Utför din ändring. Vi rekommenderar inte ändring av kod.
 4. Klicka på Spara eller OK.

Ta bort språk

Gör så här för att ta bort språk:

 1. Markera det aktuella språket
 2. Klicka på Ta bort. Om du vill ta bort språk måste du försäkra dig om att språket i fråga saknar kopplingar till ordinarie katalogposter eller fjärrlåneposter.
 3. Klicka på Spara eller OK.

Tips

För att ändra standardspråk markerar du önskat språk och klickar på knappen Standard. Standardspråket märks därmed med en grön prick i kolumnen S.
Du måste starta om BOOK-IT-klienten för att ändringarna ska slå igenom.
 

Tillbaka till Grunddata