Funktionsbeskrivning: Dynamiska topp- och nyhetslistor

Övergripande beskrivning

Med med hjälp av Automatiserade jobb kan du ställa in att topplistor och nyförvärvslistor ska genereras om dagligen. Du kan i fönstret Listor skapa dynamiska topplistor över mest utlånat och mest reserverat material samt nyförvärvslistor över beställda och nyinkomna titlar som med fördel kan användas för publicering i Arena.

Funktioner

Listan skapas i fönstret Katalog | Listor. Börja i fliken Sökning. Namnge listan, välj valfri listgrupp samt listtypen Topplista,Topplista, mest reserverade, Nyförvärv, Nyförvärv nyutgivna eller Nyförvärv beställda. Istället för att ange en fast tidsperiod ska du nu mata in det antal dagar tillbaka som listan ska täcka, till exempel den senaste veckan (7) eller senaste månaden (31). Skriv in max antal träffar samt eventuell sökfråga. Du kan använda samma sökbegrepp och kvalifikatorer som i Expertsök samt inställningarna till vänster.


Skapa sedan en körning i fönstret Verktyg | Automatiserade jobbDra över Generering av topplistorGenerering av topplistor mest reserverade eller Generering av nyhetslistor från delfönstret Tillgängliga jobb till delfönstret Aktiva jobb för inloggad konto-organisation. Ange intervall. Vi rekommenderar att du använder frekvensen DAILY samt BYHOUR där du anger vilket klockslag listan ska genereras.


Exempel: 
Under Katalog | Listor har du skapat en lista med värdet 30 i Antal dagar.
Under Verktyg | Automatiserade jobb har du valt FREQ=DAILY;BYHOUR=5; 
detta innebär att listan skapas om klockan 05 varje natt och innehåller de titlar som haft flest utlån under de senaste 30 dagarna räknat bakåt från senaste körningen.

Använd listan i Axiell Arena

Dynamiska listor kan på samma sätt som övriga listor som skapats i BOOK-IT visas i Arena-portleten Dynamisk lista. Du väljer Typ av sökning: Lista från bibliotekssystemet samt skriver in listans id i fältet Sökfråga. Gör sedan övriga inställningar enligt önskemål i portleten. Läs mer om Dynamisk lista i Arena-hjälpen: Administration | Portletar | Dynamisk lista (öppnas i nytt fönster).

Tips och goda råd

Det kan vara praktiskt att skapa en ny listgrupp för denna typ av listor, så att de är lätta att skilja från övriga.

Nyförvärv, beställda: 
Om man filtrerar på en viss enhet så är det den enhetens första beställningsdatum som gäller.
Om man inte filtrerar på en viss enhet så får man bara med beställningar på titlar som inte har ett enda lokaliserat exemplar.

Funktionsbeskrivning: Dynamiska topp- och nyhetslistor

Övergripande beskrivning

Med med hjälp av Automatiserade jobb kan du ställa in att topplistor och nyförvärvslistor ska genereras om dagligen. Du kan i fönstret Listor skapa dynamiska topplistor över mest utlånat och mest reserverat material samt nyförvärvslistor över beställda och nyinkomna titlar som med fördel kan användas för publicering i Arena.

Funktioner

Listan skapas i fönstret Katalog | Listor. Börja i fliken Sökning. Namnge listan, välj valfri listgrupp samt listtypen Topplista,Topplista, mest reserverade, Nyförvärv, Nyförvärv nyutgivna eller Nyförvärv beställda. Istället för att ange en fast tidsperiod ska du nu mata in det antal dagar tillbaka som listan ska täcka, till exempel den senaste veckan (7) eller senaste månaden (31). Skriv in max antal träffar samt eventuell sökfråga. Du kan använda samma sökbegrepp och kvalifikatorer som i Expertsök samt inställningarna till vänster.


Skapa sedan en körning i fönstret Verktyg | Automatiserade jobbDra över Generering av topplistorGenerering av topplistor mest reserverade eller Generering av nyhetslistor från delfönstret Tillgängliga jobb till delfönstret Aktiva jobb för inloggad konto-organisation. Ange intervall. Vi rekommenderar att du använder frekvensen DAILY samt BYHOUR där du anger vilket klockslag listan ska genereras.


Exempel: 
Under Katalog | Listor har du skapat en lista med värdet 30 i Antal dagar.
Under Verktyg | Automatiserade jobb har du valt FREQ=DAILY;BYHOUR=5; 
detta innebär att listan skapas om klockan 05 varje natt och innehåller de titlar som haft flest utlån under de senaste 30 dagarna räknat bakåt från senaste körningen.

Använd listan i Axiell Arena

Dynamiska listor kan på samma sätt som övriga listor som skapats i BOOK-IT visas i Arena-portleten Dynamisk lista. Du väljer Typ av sökning: Lista från bibliotekssystemet samt skriver in listans id i fältet Sökfråga. Gör sedan övriga inställningar enligt önskemål i portleten. Läs mer om Dynamisk lista i Arena-hjälpen: Administration | Portletar | Dynamisk lista (öppnas i nytt fönster).

Tips och goda råd

Det kan vara praktiskt att skapa en ny listgrupp för denna typ av listor, så att de är lätta att skilja från övriga.

Nyförvärv, beställda: 
Om man filtrerar på en viss enhet så är det den enhetens första beställningsdatum som gäller.
Om man inte filtrerar på en viss enhet så får man bara med beställningar på titlar som inte har ett enda lokaliserat exemplar.