Krav

Generera krav


För att du ska kunna skriva ut krav, dvs påminnelser och räkningar, måste du först generera dem.
Gör så här för att generera krav:

1. Välj Cirkulation i huvudmenyn
2. Välj Krav
3. Välj Generera krav...

Välj visst kravsteg eller alternativet Alla.
Välj viss enhet eller alternativet Alla. Om du är knuten till en enhetsgrupp, så har du i stället alternativet Alla enheter för enhetsgrupp X

Klicka på Generera. Därmed genereras kraven i enlighet med dina inställningar. Under tiden får du i fältet Status information om vad som händer i systemet. Här får du även besked när kravgenereringen är avslutad.

Avsluta med att stänga fönstret. För att skriva ut kraven använder du rutinen Utskrifter/utskick. Välj Nya utskrifter/Utskick.

Observera tt det är först när genererade krav har skrivits ut/skickats som kravsteget visas på aktuella låntagarposter och exemplaposter. Dock får låntagaren direkt den signal som är inställd för respektive kravsteg.

Det finns ingen risk att köra över och därmed radera tidigare genererade krav. De genererade kraven ligger kvar i systemet tills du skriver ut dem. Därefter ligger utskriften kvar under Cirkulation | Utskrifter/utskick | Tidigare utskrifter/utskick. Om kravgenerering har gjorts, och lån blir återlämnade innan utskick/utskrifter har gjorts så försvinner de genererade kraven.

För kravsteget Restkravlista gäller följande:
Vid kravgenereringen anges endast antalet nytillkomna exemplar sedan förra genereringen.

Restkravlista visas inte under Tidigare utskrifter/utskick, utan om du vill skriva om en redan genererad restkravlista gör du det under Nya utskrifter. Därmed skrivs restlistan ut på nytt, dock innehåller den inte de exemplar som återlämnats sedan den skrevs ut förra gången.